Категории
Природа

Планове за управление на защитени територии в процедура

 

Проект на план за управление на резерват "Вълчи дол"

Проект на план за управление на поддържан резерват "Чамлъка"

Проект на план за управление на поддържан резерват "Боровец"

Проект на план за управление на поддържан резерват "Женда"

Проект на план за управление на поддържан резерват "Борака"

Проект на план за управление на Природен парк „Българка“

Проект на план за управление на защитена местност „Ботаническа градина-Балчик“

Проект на план за управление на поддържан резерват „Богдан“

Проект на план за управление на резерват „Торфено бранище“

Проект на план за управление на резерват „Бистришко бранище“

Проект за актуализиране на план за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро“

Проект на план за управление на поддържан резерват „Ардачлъка“

Проект на план за управление на резерват „Ропотамо“

Проект на план за управление на природна забележителност „Младежки хълм“

Проект на план за управление на природна забележителност „Хълм на освободителите“

Проект на план за управление на природна забележителност „Данов хълм“