Категории
Министерство

Обществено обсъждане на проекти на заповеди за защитени зони изготвени по реда на Закона за биологичното разнообразие, публикувано на 08.05.2024 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване за следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

 • защитена зона BG0000282 „Дряновска река“, разположена в землищата на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Ганчовец, с. Геша, с. Длъгня, гр. Дряново, с. Зая, с. Косарка, община Дряново, област Габрово, с. Бангейци, гр. Плачковци, гр. Трявна, с. Черновръх, община Трявна, област Габрово.
 • защитена зона BG0000294 „Кършалево“, разположена в землищата на с. Горановци, с. Горно Уйно, с. Гюешево, с. Дождевица, с. Долно село, с. Долно Уйно, с. Драговищица, с. Каменичка Скакавица, с. Кутугерци, с. Кършалево, с. Леска, с. Мазарачево, с. Преколница, с. Раненци, с. Раждавица, с. Ръсово, с. Соволяно, с. Стенско, с. Церовица, с. Чудинци, община Кюстендил, област Кюстендил.
 • защитена зона BG0000298 „Конявска планина“, разположена в землищата на с. Бабино, с. Голема Фуча, с. Горна Козница, с. Коркина, с. Мала Фуча, община Бобов дол, област Кюстендил, с. Горна Гращица, с. Таваличево, с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Байкалско, с. Драгомирово, с. Жедна, с. Житуша, с. Извор, с. Касилаг, с. Кленовик, с. Углярци, община Радомир, област Перник.
 • защитена зона BG0000436 „Река Мечка“, разположена в землищата на с. Брягово, с. Бяла река, с. Дълбок извор, с. Искра, с. Поройна, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с. Тополово, с. Леново, с. Новаково, община Асеновград, област Пловдив.
 • защитена зона BG0000518 „Въртопски дол“, разположена в землищата на с. Арчар, с. Държаница, с. Лагошевци, община Димово, област Видин, с. Въртоп, община Видин, област Видин.
 • защитена зона BG0000578 „Река Марица“, разположена в землищата на гр. Белово, с. Дъбравите, с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик, гр. Пазарджик, с. Величково, с. Говедаре, с. Звъничево, с. Мирянци, с. Мокрище, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик, гр. Ветрен, гр. Септември, с. Бошуля, с. Виноградец, с. Злокучене, с. Карабунар, с. Ковачево, община Септември, област Пазарджик, с. Костиево, с. Маноле, с. Рогош, с. Скутаре, община Марица, област Пловдив, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, гр. Първомай, с. Виница, с. Добри дол, с. Крушево, с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив, с. Белозем, с. Чалъкови, община Раковски, област Пловдив, с. Оризари, с. Цалапица, с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, с. Катуница, с. Милево, с. Поповица, с. Селци, с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив, гр. Стамболийски, с. Ново село, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив, с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с. Зетьово, с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара Загора, гр. Димитровград, с. Брод, с. Великан, с. Златополе, с. Крум, с. Радиево, с. Райново, с. Скобелево, с. Сталево, с. Черногорово, с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково, гр. Любимец, с. Георги Добрево, с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, гр. Свиленград, с. Генералово, с. Капитан Андреево, с. Момково, община Свиленград, област Хасково, гр. Симеоновград, с. Константиново, с. Свирково, община Симеоновград, област Хасково, гр. Харманли, с. Бисер, с. Българин, с. Доситеево, с. Преславец, с. Рогозиново, с. Шишманово, община Харманли, област Хасково, с. Нова Надежда, община Хасково, област Хасково.

Пълният текст на проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

 • за защитена зона BG0000282 „Дряновска река“ - РИОСВ Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68).
 • за защитени зони BG0000294 „Кършалево“ и BG0000298 „Конявска планина“ - РИОСВ София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).
 • за защитена зона BG0000436 „Река Мечка“ - РИОСВ Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122).
 • за защитена зона BG0000518 „Въртопски дол“ - РИОСВ Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, п.к. 55, етаж 3).
 • за защитена зона BG0000578 „Река Марица“ - РИОСВ Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет.4, п.к. 220), РИОСВ Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122), РИОСВ Хасково (гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14) и РИОСВ Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проектите на заповеди режими.

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000281999593
  Удостоверено време: 08.05.2024 09:02:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000281999665
  Удостоверено време: 08.05.2024 09:02:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000281999728
  Удостоверено време: 08.05.2024 09:02:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000281999802
  Удостоверено време: 08.05.2024 09:03:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000281999864
  Удостоверено време: 08.05.2024 09:03:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000282000051
  Удостоверено време: 08.05.2024 09:04:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority