Категории
Министерство

Административни услуги

Информация за потребителите:

1. При подаване на заявление за заявяване на административна услуга не е необходимо да се предоставят документи,  издавани от съответната администрация  при заявяване на друга услуга

2. Има възможност за подаване и получаване на заявления, предложения, сигнали и жалби, и документи във връзка с административните услуги чрез Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)  на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ)

 

Протокол за устно заявяване на административна услуга

 

Видове административни услуги: