Категории
Министерство

Отчети 2016г.

  • Ежемесечни касови отчети за 2016 г.

    Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МОСВ към 31.01.2016 г. Отчет за косовото изпълнение на бюджета на МОСВ към 29.02.2016 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МОСВ към 31.03. 2016 г....