Категории
Министерство

Изпълнение на мярката

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2021 г.
Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2020 г.
Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2019 г.
Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2018 г.
Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2017 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2016 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2015 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2014 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2013 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2012 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.

Изпълнение на мярка за разкриване на ЗРМ през 2011 г.

Информация за изпълнението на мярката може да намерите тук.