Категории
Министерство

Отчет за дейностите в националната политика по опазване на околната среда за периода февруари – април 2017 г.

Отчет за дейностите в националната политика по опазване на околната среда за периода февруари - април 2017 г. (doc) (pdf)