Категории
Министерство

Проекти

Предефиниран проект №3 BGENVIRONMENT-4.001 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Бенефициент: Национален доверителен екофонд

Проектът се изпълнява по Резултат 4: „Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени“

Повече информация може да намерите тук