Категории
Министерство

Обща информация

С цел да се насърчат екологосъобразни икономически дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, през 2010 г., с изменението на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ бр. 59 от 31 юли 2010 г.) се въведе нова насърчителна мярка за разкриване на „зелени работни места”.

Повече за инициативата може да намерите тук: