Категории
Министерство

Зам.-министър Виктор Атанасов

 

Виктор Атанасов – заместник-министър в МОСВ

Виктор Атанасов е роден през 1978 г. в гр. Пловдив. Притежава магистърска степен в областта на управленските науки от Университета за национално и световно стопанство, както и от Сити Юнивърсити в Сиатъл, Вашингтон.

Професионалният му път започва в държавната администрация и по-конкретно в отдел „Данъчна политика“ на Министерство на финансите.

Има богат управленски опит в частния сектор, където е заемал редица управленски длъжности.

Предоставял е консултации в областта на управлението на проекти.

Владее английски и руски език.

При изпълнението на служебните си задължения се придържа към принципа на икономическо развитие със запазване на социалното и екологичното равновесие.