Категории
Министерство

Отчет за изпълнението на целите на МОСВ за 2013 г.

Отчет за изпълнението на целите на Министерството на околната среда и водите за 2013 г.

Отчет за дейността на МОСВ в изпълнение на програма на правителството „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България” за периода юни-септември 2013 г.