Категории
Министерство

Регистър на съставените актове за установяване на админситративни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления


 

 

 

 

АУАН № 1/22.08.2019 г.                                                                                           НП № 1/29.08.2019 г.

Документ Действие
6543/t123-06Изтегли