Категории
Министерство

Контакти

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ (КВЕСМС), отдел „Международни програми и проекти“ (МПП), Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

 

Силвия Рангелова, ръководител на Програмния оператор


  +359 2 940 62 44


 rangelova@moew.government.bg