Категории
Министерство

Зам.-министър Ренета Колева

Ренета Колева – заместник-министър в МОСВ

Ренета Колева е завършила „Право“ в Нов български университет. От 2012 г. работи в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като заема различни постове, юрисконсулт, директор на дирекция, като от 2014 г. е изпълнителен директор на Предприятието.

От февруари до май 2017 година и от май до декември 2021 година е служебен заместник-министър в Министерството на околната среда и водите.

Участва в разработването, управлението и изпълнението на програми и проекти, по които ПУДООС е бенефициент или изпълнителна агенция. Експертният й опит е свързан и с осъществяване на контролни функции при съставянето, съгласуването и изпълнението на финансовия план на институцията.

Работила е като юрисконсулт в частния сектор.

Владее испански, английски и френски език.