Категории
Министерство

Зам.-министър Ренета Колева

 

Ренета Колева – заместник-министър в МОСВ

 

Ренета Колева е родена на 7 септември. Завършила е „Право“ в Нов български университет. В продължение на 11 г. работи в системата на Министерството на околната среда и водите, като от 2012 г. заема различни постове - юрисконсулт, директор на дирекция "Административното правно и финансово обслужване" в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, а от 2014 г. е изпълнителен директор на Предприятието.

Участвала е в разработването и актуализацията на редица нормативни актове в сферата на околната среда, в т.ч. Национални програми и стратегии в сектор управление на водите, управление на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух и др.. През годините е участвала в редица национални съвети, като е била и ръководител на екип за управление и изпълнение на проекти финансирани със средства от Оперативна програма околна среда и Българо - Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, финансиран от Конфедерация Швейцария.

Тя е заемала длъжността заместник-министър в МОСВ, в периодите август 2022 г. – юни 2023 г., май 2021 г - декември 2021 г, както и от февруари 2017 до май 2017 г.

Работила е и като юрисконсулт в частния сектор.

Владее испански, английски и френски език.

В професионален и личен план е отдадена на каузата за опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот.