Категории
Министерство

Общи цели - ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

 
 Общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. са да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между държавите донори и държавите бенефициенти посредством финансова помощ по приоритетните сектори:
 
  • Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
  • Социална интеграция, младежка заетост и намаляване на бедността;
  • Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
  • Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи;
  • Правосъдие и вътрешни работи.