Категории
Министерство

Статус на проектите по програма ИСПА/КФ (регламент 1164/94)

Дирекция "Европейски и международни проекти" (ЕМП) към МОСВ, Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) /бивша Изпълнителна агенция приключи изпълнението на 22 инвестиционни проекта, от които 3 за техническа помощ за подготовка на проекти и 19 инфраструктурни проекти, разпределени както следва: 2 в сектор „Отпадъци”, 1 в сектор „Въздух” и 16 в сектор „Води”.

От 19 инфраструктурни проекта, са въведени в експлоатация следните обекти:

 • В сектор „Води”:

- 15 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за градовете Горна Оряховица, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Севлиево, Бургас–Меден Рудник, Смолян, Попово, Ловеч, Балчик, Кюстендил, София (Кубратово), Варна, Сливен и Търговище;

- 2 пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) за Мала Църква и Пасарел;

- 2 помпени станции (ПС) за Нови Искър и Аспарухово (Варна);

- ВиК мрежи на градовете: София, Варна, Кюстендил, Смолян, Търговище, Шумен, Горна Оряховица, Балчик и на с. Ивайло (област Пазарджик).

 • В сектор „Отпадъци”:

- 5 регионални депа за твърди битови отпадъци в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол;

- В процес на строителство е и Регионалният център за управление на отпадъците в Кърджали. След решение на Европейската комисия от декември 2011 г., проектът е оптимизиран до изграждане на Регионален център и четири претоварни станции, чието строителство продължава.

 • В сектор „Въздух”: приключи изграждането на ТЕЦ Марица Изток 2, блокове 5 и 6.

 

Преставяме на Вашето внимание информация за проектите, финансирани по програма ИСПА/КФ (Регламент 1164/94) и изпълнявани от МОСВ:

 1. ISPA 2000/BG/16/P/PE/001 "Интегриран проект за водния цикъл на град София";
 2. ISPA 2000/BG/16/P/PE/002 "Пет регионални депа за битови отпадъци - Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол";
 3. ISPA 2001/BG/16/P/PE/004 "Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2";
 4. ISPA 2001/BG/16/P/PE/005 "Изграждане на Регионална пречиствателна станция за третиране на отпадъчните води в Горна Оряховица, България";
 5. ISPA 2001/BG/16/P/PE/006 "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води-Пазарджик";
 6. ISPA 2001/BG/16/P/PE/008 "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води-Благоевград";
 7. ISPA 2002/BG/16/P/PE/009 "Пречиствателна станция за отпадъчни води-Бургас-Меден Рудник";
 8. ISPA 2002/BG/16/P/PE/010 "Пречиствателна станция за отпадъчни води - Търговище";
 9. ISPA 2002/BG/16/P/PE/011 "Пречиствателна станция за отпадъчни води –Ловеч";
 10. ISPA 2002/BG/16/P/PE/012 "Пречиствателна станция за отпадъчни води –Монтана"
 11. ISPA 2002/BG/16/P/PE/013 "Интегриран проект за водния цикъл на град Смолян";
 12. ISPA 2002/BG/16/P/PE/014 "Пречиствателна станция за отпадъчни води –Севлиево";
 13. ISPA 2002/BG/16/P/PE/015 "Пречиствателна станция за отпадъчни води – Попово";
 14. ISPA 2002/BG/16/P/PE/016 "Интегриран проект за водния цикъл на град Варна";
 15. ISPA 2002/BG/16/P/PE/017 "Интегриран проект за водния цикъл на град Балчик";
 16. ISPA 2002/BG/16/P/PE/018 "Интегриран проект за водния цикъл на град Шумен";
 17. ISPA 2002/BG/16/P/PA/002 "Техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект в областта на водния сектор на град София";
 18. ISPA 2003/BG/16/P/PE/019 "Регионален център за управление на отпадъци-Кърджали";
 19. ISPA 2003/BG/16/P/PA/004 "Техническа помощ за институционално укрепване и подготовка на проекти по програма ИСПА и Кохезионен фонд в областта на сектор води и отпадъци в България";
 20. ISPA 2005/BG/16/P/PE/001 "Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен";
 21. ISPA 2005/BG/16/P/PE/006 "Интегриран проект за водния цикъл на град Кюстендил";
 22. ISPA 2006/BG/16/P/PA/001 "Техническа помощ при подготовката на проекти за околната среда в България".