Категории
Министерство

Реформи в националната политика по опазване на околната среда, постигнати през настоящия мандат на управление - август 2009 г. - април 2010 г.