Категории
Министерство

За нас

 

Екип на НЗК

На територията на всяка държава – членка на ЕС има създадено национално звено за контакт (НЗК),  което е отговорно за популяризирането и изпълнението на програма LIFE на национално ниво.

Българското НЗК е ситуирано в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, отдел „Международни програми и проекти“ и се състои екип от експерти, които оказват съдействие и подкрепа на българските кандидати и бенефициенти по програма LIFE на всички етапи от подготовката, подаването и изпълнението на техните проекти.

Функции на НЗК:

 • Консултации на потенциални бенефициенти;
 • Организиране на информационни събития за потенциални бенефициенти;
 • Участие в мисии за мониторинг;
 • Организиране на национална координация и демаркация на проектните предложения и бенефициентите;
 • Участие в програмирането и оформянето на Многогодишните работни програми на LIFE ;
 • Участие в работни органи, групи и събития на ниво Програма.

Контакти

Национално звено за контакт:

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“(КВЕСМС), отдел „Международни програми и проекти“(МПП), Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

 

Силвия Рангелова, Директор Дирекция КВЕСМС

тел. 02/940 62 44

e-mail: rangelova@moew.government.bg

 

Маргарита Стойкова

тел.: 02/940 62 94

e-mail: mstoykova@moew.government.bg

 

Регионални звена за контакт:

 1. РИОСВ - гр. Плевен:

  адрес: гр. Плевен 5800, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А

  е-mail: silvia@riew-pleven.eu / z.yotkova@riew-pleven.eu

   

 1. РИОСВ - гр. Благоевград:

  адрес: гр. Благоевград 2700, ул. "Свобода" №1

  e-mail: gasima@abv.bg

   

 1. РИОСВ - гр. Монтана:

  адрес: гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3

  e-mail: riosv_mont@net-surf.net

   

 1. РИОСВ - гр. Бургас:

  адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3

  e-mail: bioriosv_bs@abv.bg

   

 1. РИОСВ - гр. Русе:

  адрес: гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20

  e-mail: anikolova@riosv-ruse.org / yyordanova@abv.bg

   

 1. РИОСВ - гр. Пловдив:

  адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122

  e-mail: riosv.pd.bio@gmail.com