Категории
Министерство

Стандарти за екологосъобразно функциониране на публичната администрация

Стандартите за екологосъобразно функциониране на публичната администрация са разработени съобразно Препоръката на Съвета на ОИСР за подобряване на изпълнението на екологичните практики на правителството, OECD/LEGAL/0283 и са приети с Протокол № 87 от 13.12.2023 г. на Съвета за административната реформа.