Категории
Министерство

Център за административно обслужване

Център за административно обслужване - бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 с приемно време от 9.00 - 17.30 часа

 

Електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg

 

I. Екип за обслужване на физически и юридически лица:

1. Светлана Коева – началник отдел – тел. 940 65 01

e-mail: svetlakoeva@moew.government.bg

2. Румяна Стоева – главен експерт – тел. 940 66 62

e-mail: rstoeva@moew.government.bg

3. Савина Ангелова – старши експерт – тел. 940 65 46

e-mail: savina.angelova@moew.government.bg

4. Николай Папалигов - старши експерт - тел. 940 66 65

e-mail: npapaligov@moew.government.bg

 

II. Деловодство:

1. Даниела Чукарова - тел. 02/940 6610

e-mail: dchukarova@moew.government.bg

2. Маргарита Кръстева – тел.02/940 66 10

e-mail: mpkrasteva@moew.government.bg

3. Росенка Чимева – тел. 02/940 63 22

e-mail: rchimeva@moew.government.bg