Категории
Министерство

Център за административно обслужване

Център за административно обслужване - бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 с приемно време от 9.00 - 17.30 часа

Сградата на МОСВ е разположена в границите на район за почасово платено паркиране "Зелена зона". 

 

Натоварени часове на посещаемост от 16 часа до 17 часа

Ненатоварени часове на посещаемост от 11 часа до 13 часа

 

Електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg

 

I. Екип за обслужване на физически и юридически лица:

1. Светлана Коева – началник отдел – тел. 940 65 01

e-mail: svetlakoeva@moew.government.bg

2. Виолета Василева- Мартинова – главен експерт – тел. 940 66 62

e-mail: violeta.martinova@moew.government.bg

3. Савина Ангелова – старши експерт – тел. 940 65 46

e-mail: savina.angelova@moew.government.bg

4. Николай Папалигов - старши експерт - тел. 940 66 65

e-mail: npapaligov@moew.government.bg

 

II. Деловодство:

1. Даниела Чукарова - тел. 02/940 6610

e-mail: dchukarova@moew.government.bg

2. Маргарита Кръстева – тел.02/940 66 10

e-mail: mpkrasteva@moew.government.bg

3. Росенка Чимева – тел. 02/940 63 22

e-mail: rchimeva@moew.government.bg