Категории
Министерство

Отчет за изпълнението на целите на МОСВ за 2014 г.

Отчет за изпълнението на целите на МОСВ за 2014 г. (doc) (pdf)