Категории
Министерство

Обща информация

Програма ех-ИСПА/Кохезионен Фонд  (Регламент 1164/94).

Главна цел

Фондът допринася за засилване на икономическото и социално сближаване в Общността.

Приоритетни области

1) околната среда.

Бенефициенти

Бенефициенти  по програма ех-ИСПА/КФ (Регламент 1164/94), сектор околна среда са общини.

Източник на финансиране

Проектите са съ-финансирани със средства на Европейската Комисия.

Финансирането на проектите е в съответствие с подписан Финансов меморандум и Допълнително финансиране от държавния бюджет на Република България.

Финансиране съгласно Финансов меморандум достига:

  • до 75% от допустимите разходи по проекта (в изключителни случаи до 85%) като останалата част се подсигурява от държавния бюджет на Република България;
  • до 100% в изключителни случаи за техническа помощ и предпроектни проучвания.

Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)

Дирекция "Европейски и международни програми" (ЕМП) към МОСВ е Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) /бивша Изпълнителна агенция по ИСПА/ и има някои от следните отговорности - подготовка и провеждане на търгове, сключване на договори, извършване на плащания, както и упражняване на контрол върху физическото изпълнение на проектите.