Категории
Природа

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на три броя защитени зони за

04 декември 2020 | 10:22

Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

  1. Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000181 „Река Вит“, разположена в землищата на гр. Гулянци, с. Долни Вит, с. Крета, с. Милковица, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен, с. Биволаре, с. Божурица, гр. Долна Митрополия, с. Комарево, с. Подем, с. Рибен, община Долна Митрополия, с. Горни Дъбник, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец, гр. Плевен, с. Ясен, община Плевен, област Плевен;

- защитената зона BG0000211 „Твърдишка планина“, разположена в землищата на с. Стеврек, община Антоново, област Търговище, с. Беброво, с. Бойковци, с. Брезово, с. Буйновци, с. Валето, с. Вълчовци, с. Горска, с. Зеленик, с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Крумчевци, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Миневци, с. Палици, с. Светославци, с. Тумбевци, с. Чакали, община Елена, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Божевци, с. Бяла, с. Градско, с. Зайчари, с. Изгрев, с. Новачево, с. Средорек, с. Стара река, община Сливен, област Сливен, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен;

- защитена зона BG0000213 „Търновски височини”, разположена в землищата на гр. Велико Търново, с. Арбанаси, гр. Дебелец, с. Присово, с. Малки чифлик, с. Шереметя, с. Беляковец, с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново, гр. Горна Оряховица, с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000239 „Обнова - Караман дол“, разположена в землищата на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново, с. Деляновци, с. Червена, община Свищов, област Велико Търново, гр. Левски, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Варана, с. Градище, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Малчика, с. Обнова, с. Стежерово, с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, с. Бацова махала, с. Санадиново, община Никопол, област Плевен, гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен;

- защитена зона BG0000247 „Никополско плато“, разположена в землищата на с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина вода, с. Петокладенци, община Белене, област Плевен, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен, с. Въбел, с. Дебово, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. Санадиново, с. Черковица, община Никопол, област Плевен;

  1. Съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици:

- защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“, разположена в землищата на гр. Бургас, кв. Сарафово, с. Банево, с. Изворище, с. Ветрен и с. Рудник, община Бургас, област Бургас;

- защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“, разположена в землищата на гр. Бургас с. Димчево, кв. Крайморие, кв. Меден рудник, с. Твърдица, община Бургас, област Бургас, с. Константиново, с. Черни връх, община Камено, област Бургас, с. Зидарово, с. Извор, с. Присад, община Созопол, област Бургас, с. Дебелт, община Средец, област Бургас;

- защитена зона BG0000273           „Бургаско езеро“, разположена в землището на гр. Бургас, кв. Горно Езерово, кв. Долно Езерово, кв. Меден рудник, кв. Лозово, община Бургас, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Бургас, Велико Търново, Плевен, Стара Загора и Шумен.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на дата: 04.12.2020 г.