Категории
Природа

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на тридесет и пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

01 декември 2020 | 09:59

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитената зона BG0000146 „Плаж Градина - Златна рибка“, разположена в землищата на гр. Созопол, с. Равадиново, гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0000169 „Лудогорие - Сребърна“, разположена в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра, с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Сребърна, с. Сърпово, с. Ценович, община Силистра, област Силистра, с. Ястребна, с. Ситово, с. Слатина, община Ситово, област Силистра;

- защитена зона BG0000178 „Тича“, разположена в землищата на с. Имренчево, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен;

- защитена зона BG0000182 „Орсоя“, разположена в землищата на с. Арчар, община Димово, област Видин, с. Добри дол, гр. Лом, с. Орсоя, с. Сливата, община Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000192 „Река Тунджа 1“, разположена в землищата на с. Баня, с. Кортен, с. Съдийско поле, община Нова Загора, област Сливен, с. Бинкос, с. Блатец, с. Гавраилово, с. Глуфишево, с. Горно Александрово, с. Драгоданово, с. Желю войвода, с. Злати войвода, с. Камен, с. Ковачите, с. Крушаре, с. Малко Чочовени, с. Мечкарево, с. Панаретовци, с. Самуилово, с. Селиминово, гр. Сливен, с. Струпец, с. Трапоклово, с. Чинтулово, община Сливен, област Сливен, с. Близнец, с. Сърцево, с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен, с. Бузовград, с. Горно Черковище, гр. Казанлък, с. Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора, с. Ветрен, с. Зимница, гр. Мъглиж, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево, с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, с. Елхово, гр. Николаево, с. Нова махала, община Николаево, област Стара Загора, с. Александрово, с. Виден, с. Габарево, с. Манолово, с. Осетеново, гр. Павел баня, с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора, с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол, с. Веселиново, с. Дражево, с. Завой, с. Кабиле, с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол;

- защитената зона BG0000196 „Река Мочурица“, разположена в землищата на с. Венец, с. Глумче, с. Деветак, с. Деветинци, с. Зимен, с. Искра, гр. Карнобат, с. Кликач, с. Крумово градище, с. Мъдрино, с. Невестино, с. Огнен, с. Сигмен, с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, с. Вълчин, с. Горово, с. Славянци, гр. Сунгурларе, с. Чубра, община Сунгурларе, област Бургас, с. Мокрен, с. Пъдарево, община Котел, област Сливен, с. Воденичане, с. Джинот, с. Зимница, с. Маленово, с. Палаузово, гр. Стралджа, с. Чарда, община Стралджа, област Ямбол, с. Веселиново, с. Могила, община Тунджа, област Ямбол, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол;

- защитена зона BG0000212 „Сакар“, разположена в землищата на с. Васково, с. Георги Добрево, с. Йерусалимово, гр. Любимец, с. Оряхово, община Любимец, област Хасково, с. Варник, с. Генералово, с. Дервишка могила, с. Димитровче, с. Капитан Андреево, с. Костур, с. Левка, с. Лисово, с. Маточина, с. Михалич, с. Младиново, с. Момково, с. Мустрак, с. Пашово, с. Пъстрогор, с. Равна гора, с. Райкова могила, гр. Свиленград, с. Сладун, с. Студена, с. Чернодъб, с. Щит, община Свиленград, област Хасково, с. Българска поляна, с. Доброселец, с. Каменна река, с. Капитан Петко войвода, с. Княжево, с. Мрамор, с. Орешник, с. Орлов дол, с. Планиново, с. Присадец, с. Радовец, с. Сакарци, с. Синапово, с. Срем, гр. Тополовград, с. Устрем, с. Филипово, с. Хлябово, с. Чукарово, община Тополовград, област Хасково, с. Браница, с. Доситеево, с. Дрипчево, с. Изворово, с. Рогозиново, с. Черепово, община Харманли, област Хасково, с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, с. Генерал Тошево, с. Голям манастир, община Тунджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“, разположена в землищата на с. Иглика, с. Костенковци, с. Лесичарка, с. Стойчовци, община Габрово, област Габрово, с. Геша, гр. Дряново, с. Караиванца, с. Нейчовци, с. Радовци, с. Скалско, с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово, с. Бижовци, с. Пържиграх, гр. Трявна, с. Черновръх, община Трявна, област Габрово;

- защитена зона BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа“, разположена в землищата на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, с. Маточина, община Свиленград, област Хасково, с. Присадец, с. Радовец, с. Срем, с. Устрем, с. Филипово, община Тополовград, област Хасково;

- защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево“, разположена в землищата на с. Баскалци, с. Богородица, с. Боровичене, с. Вишлене, с. Волно, с. Гега, с. Долене, с. Долна Крушица, с. Долна Рибница, с. Драгуш, с. Дреново, с. Зойчене, с. Кладенци, с. Крънджилица, с. Кукурахцево, с. Кърналово, с. Мендово, с. Михнево, с. Право бърдо, с. Рибник, с. Старчево, с. Струмешница, с. Чурилово, с. Чуричени, с. Яково, община Петрич, област Благоевград, с. Вълково, с. Кръстилци, с. Лебница, с. Струма, община Сандански, област Благоевград, с. Велющец, с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Колибите, с. Махалата, с. Микрево, с. Никудин, с. Палат, община Струмяни, област Благоевград;

- защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“, разположена в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, с. Алеко Константиново, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик, с. Капитан Димитриево, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив;

- защитена зона BG0000261 „Язовир Копринка“, разположена в землищата на с. Асен, с. Виден, с. Горно Сахране, с. Долно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора, с. Дунавци, с. Ясеново, с. Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора;

- защитена зона BG0000263 „Скалско“, разположена в землищата на с. Гръблевци, с. Здравковец, с. Иглика, с. Кози рог, с. Лесичарка, с. Мичковци, община Габрово, област Габрово, с. Скалско, с. Янтра, община Дряново, област Габрово, с. Ловнидол, с. Търхово, община Севлиево, област Габрово;

- защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“, разположена в землищата на с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново, с. Богатово, с. Градище, с. Дебелцово, с. Добромирка, с. Кормянско, с. Крамолин, с. Крушево, с. Младен, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово;

- защитена зона BG0000335 „Карабоаз“, разположена в землищата на с. Брест, с. Гиген, с. Искър, гр. Гулянци, с. Долни Вит, с. Дъбован, с. Загражден, с. Милковица, с. Сомовит, община Гулянци, Плевен, с. Крушовене, с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен;

- защитена зона BG0000401 „Свети Илийски възвишения“, разположена в землищата на с. Дядово, с. Езеро, с. Еленово, с. Омарчево, с. Питово, с. Полско Пъдарево, с. Прохорово, с. Радево, с. Сокол, община Нова Загора, област Сливен, с. Ботево, с. Бояджик, с. Гълъбинци, с. Златари, с. Меден кладенец, с. Межда, с. Савино, община Тунджа,  област Ямбол;

- защитена зона BG0000402 „Бакаджиците“, разположена в землищата на с. Войника, с. Иречеково, с. Люлин, с. Тамарино, община Стралджа, област Ямбол, с. Търнава, с. Чарган, с. Челник, с. Калчево, с. Победа, община Тунджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000418 „Керменски възвишения“, разположена в землищата на с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен, с. Биково, гр. Кермен, с. Младово, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000421 „Преславска планина“, разположена в землищата на с. Имренчево, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, с. Иваново, с. Методиево, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с. Вардун, с. Копрец, с. Кралево, с. Овчарово, с. Преселец, с. Пролаз, с. Разбойна, с. Руец, с. Стража, гр. Търговище, с. Търновца, с. Черковна, община Търговище, област Търговище;

- защитена зона BG0000513 „Войнишки Бакаджик“, разположена в землищата на с. Александрово, с. Поляна, с. Войника, община Стралджа, област Ямбол, с. Зорница, община Средец, област Бургас;

- защитена зона BG0000517 „Портитовци - Владимирово“, разположена в землищата на с. Градешница, община Криводол, област Враца, с. Бели брег, с. Владимирово, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Мърчево, с. Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана;

- защитена зона BG0000527 „Козлодуй“, разположена в землищата на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца;

- защитена зона BG0000528 „Островска степ - Вадин“, разположена в землищата на с. Горни Вадин, с. Остров, община Оряхово, област Враца;

- защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“, разположена в землищата на гр. Козлодуй, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца;

- защитена зона BG0000572 „Росица - Лозница“, разположена в землищата на с. Лозница, с. Росица, община Генерал Тошево, област Добрич;

- защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“, разположена в землищата на гр. Свищов, с. Ореш, с. Царевец, с. Българско Сливово, община Свищов, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000602 „Кабиюк“, разположена в землищата на с. Върбак, община Хитрино, област Шумен,  с. Коньовец, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен;

- защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“, разположена в землищата на с. Телиш, гр. Койнаре, с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен, с. Крушовица, с. Садовец, с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен;

- защитена зона BG0000627 „Конунски дол“, разположена в землищата на с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен, с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен, гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен;

- защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, разположена в землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, с. Преколница, с. Раненци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Цървена ябълка, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар, с. Еремия, с. Илия, с. Пелатиково, с. Раково, с. Рашка Гращица, с. Смоличано, с. Страдалово, с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец, с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил;

- защитена зона BG0001034 „Остър камък“, разположена в землищата на с. Белица, гр. Любимец, община Любимец, област Хасково, с. Бисер, с. Иваново, с. Лешниково, с. Надежден, с. Остър камък, с. Поляново, гр. Харманли, с. Черна могила, община Харманли, област Хасково, с. Брягово, с. Войводово, с. Динево, с. Елена, с. Книжовник, с. Конуш, с. Криво поле, с. Любеново, с. Малево, с. Манастир, с. Орлово, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Тракиец, община Хасково, област Хасково;

- защитена зона BG0001036 „Български извор“, разположена в землищата на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч, с. Малка Желязна, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч, с. Дерманци, с. Торос, с. Пещерна, община Луковит, област Ловеч, с. Славщица, с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч;

- защитена зона BG0001039 „Попинци“, разположена в землищата на с. Боримечково, с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, гр. Панагюрище, с. Попинци, с. Левски, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Баня, с. Поибрене,  община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, с. Блатница, с. Смилец, с. Свобода, с. Дюлево, община Стрелча,  област Пазарджик, с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив, с. Красново, с. Мало Крушево, с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив, с. Мухово, община Ихтиман, област София;

- защитена зона BG0001375 „Острица“, разположена в землищата на с. Червена могила, гр. Радомир, с. Старо село, с. Стефаново, с. Друган, община Радомир, област Перник, с. Студена, с. Боснек, с. Кралев дол, гр. Перник, община Перник, област Перник;

- защитена зона BG0001386 „Яденица“, разположена в землищата на с. Дорково, гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик, с. Драгиново, гр. Велинград, с. Юндола, с. Света Петка, община Велинград, област Пазарджик, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Симеоновец, с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик, гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на 01.12.2020 г.