Категории
Природа

Протокол от обществено обсъждане за промяна в границата и площта на Природен парк „Персина“, гр. Свищов (19.09.2019г.)