Категории
Природа

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на петдесет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

25 септември 2020 | 10:36

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова“, разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, с. Куманово, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добричка, област Добрич;

- защитена зона BG0000104 „Провадийско - Роякско плато“, разположена в землищата на с. Габърница, с. Млада гвардия, с. Невша, община Ветрино, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна, с. Арковна, с. Боряна, гр. Дългопол, с. Камен дял, с. Комунари, с. Красимир, с. Партизани, с. Рояк, с. Сава, с. Сладка вода, община Дългопол, област Варна, с. Блъсково, с. Венчан, с. Добрина, с. Златина, с. Китен, с. Комарево, с. Кривня, с. Манастир, с. Неново, с. Петров дол, гр. Провадия, с. Равна, с. Славейково, с. Снежина, с. Староселец, с. Храброво, с. Черковна, с. Черноок, община Провадия, област Варна, с. Каспичан, с. Косово, с. Кюлевча, с. Марково, с. Могила, гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, с. Кълново, с. Ново Янково, с. Черни връх, с. Янково, община Смядово, област Шумен, с. Вехтово, с. Друмево, с. Ивански, с. Костена река, с. Мадара, с. Овчарово, община Шумен, област Шумен;

- защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“, разположена в землищата на с. Безмер, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел, с. Честименско, община Тервел, област Добрич, с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен, с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, с. Върбино, с. Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово, с. Скала, община Дулово, област Силистра, с. Войново, с. Попрусаново, с. Посев, с. Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Попкралево, с. Срацимир, община Силистра, област Силистра, с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен;

- защитена зона BG0000107 „Суха река“, разположена в землищата на с. Ботево, с. Водица, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Крумово, с. Любен Каравелово, с. Радево, община Аксаково, област Варна, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Николаевка, община Суворово Варна, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, с. Алцек, с. Божурово, с. Ведрина, с. Владимирово, с. Воднянци, с. Врачанци, с. Гешаново, с. Долина, с. Дончево, с. Драганово, с. Дряновец, с. Житница, с. Златия, с. Камен, с. Карапелит, с. Козлодуйци, с. Крагулево, с. Ловчанци, с. Лясково, с. Медово, с. Миладиновци, с. Ново Ботево, с. Одринци, с. Опанец, с. Орлова могила, с. Подслон, с. Полковник Иваново, с. Пчелник, с. Росеново, с. Самуилово, с. Смолница, с. Стожер, с. Тянево, с. Фелдфебел Денково, с. Хитово, с. Черна, община Добричка, област Добрич, с. Абрит, с. Александрия, с. Бистрец, с. Габер, с. Добрин, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Коритен, с. Крушари, с. Лозенец, с. Огняново, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево, с. Северняк, с. Северци, с. Телериг, община Крушари, област Добрич, с. Ангеларий, с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич, с. Голеш, с. Добруджанка, с. Каменци, с. Краново, с. Полковник Чолаково, община Кайнарджа, област Силистра;

- защитена зона BG0000116 „Камчия“, разположена в землищата на с. Близнаци, с. Дъбравино, с. Круша, с. Китка, с. Равна гора, с. Садово, община Аврен, област Варна, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна;

- защитена зона BG0000117 „Котленска планина“, разположена в землищата на с. Дъбовица, с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Жеравна, с. Катунище, с. Кипилово, гр. Котел, с. Малко село, с. Медвен, с. Нейково, с. Стрелци, с. Тича, с. Топузево, с. Филаретово, с. Ябланово, община Котел, област Сливен, с. Ичера, с. Раково, с. Стара река, община Сливен, област Сливен, с. Звездица, община Омуртаг, област Търговище, с. Божурово, гр. Върбица, с. Крайгорци, с. Чернооково, община Върбица, област Шумен;

- защитена зона BG0000132 „Побитите камъни“, разположена в землищата на гр. Белослав, с. Страшимирово, община Белослав, област Варна, с. Баново, община Суворово, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна;

- защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“, разположена в землищата на с. Козница, с. Паницово, с. Приселци, с. Раковсково, община Несебър, област Бургас, с. Козичино, община Поморие, област Бургас, с. Билка, с. Добра поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Заимчево, с. Каменяк, с. Мрежичко, с. Подгорец, с. Припек, с. Просеник, с. Речица, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Снягово, с. Средна махала, с. Топчийско, с. Ясеново, община Руен, област Бургас, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович, община Бяла, област Варна, с. Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Кривини, с. Пчелник, с. Рудник, с. Солник, с. Старо Оряхово, с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна, с. Аспарухово, с. Дебелец, с. Цонево, община Дългопол, област Варна;

- защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“, разположена в землищата на с. Бероново, с. Везенково, с. Велислав, с. Дъбовица, с. Манолич, община Сунгурларе,  област Бургас, с. Градец, с. Нейково, община Котел, област Сливен, с. Ичера, с. Раково, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“, разположена в землищата на с. Билка, с. Вишна, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Каравельово, с. Листец, с. Люляково, с. Планиница, с. Рупча, с. Скалак, с. Соколец, с. Струя, с. Трънак, община Руен, област Бургас, с. Ведрово, с. Завет, с. Камчия, с. Подвис, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас;

- защитена зона BG0000139 „Луда Камчия“, разположена в землищата на с. Чубра, с. Дъбовица, с. Скала, община Сунгурларе, област Бургас, с. Мокрен, с. Градец, община Котел, област Сливен;

- защитена зона BG0000149 „Ришки проход“, разположена в землищата на с. Камчия, с. Подвис, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас, с. Веселиново, с. Риш, община Смядово, област Шумен;

- защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“, разположена в землищата на гр. Айтос, с. Дрянковец, с. Зетьово, с. Лясково, с. Мъглен, с. Пещерско, с. Съдиево, с. Черна могила, община Айтос, област Бургас, с. Брястовец, гр. Бургас, гр. Българово, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово,  община Бургас, област Бургас, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, община Поморие, област Бургас;

- защитена зона BG0000164 „Сините камъни“, разположена в землищата на с. Раково, с. Блатец, с. Тополчане, с. Сотиря, с. Глушник, с. Калояново, с. Ичера, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000165 „Лозенска планина“, разположена в землищата на гр. София, с. Герман, с. Лозен, община Столична, област София (столица);

- защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“, разположена в землищата на с. Бели извор, гр. Враца, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек, община Враца, Враца с. Главаци, с. Краводер, община Криводол, област Враца, с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня, община Своге, област София

- защитена зона BG0000168 „Лудогорие“, разположена в землищата на с. Брестовене, с. Веселец, гр. Завет, с. Иван Шишманово, с. Острово, с. Прелез, община Завет, област Разград, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Йонково, гр. Исперих, с. Лудогорци, с. Малък Поровец, с. Райнино, с. Свещари, с. Старо селище, община Исперих, област Разград, с. Беловец, с. Каменово, гр. Кубрат, с. Медовене, с. Равно, с. Сеслав, община Кубрат, област Разград, с. Дянково, с. Побит камък, с. Топчии, с. Черковна, с. Ясеновец, община Разград, област Разград, с. Голям извор, община Самуил, област Разград, гр. Глоджево, с. Смирненски, община Ветово, област Русе, с. Тетово, община Русе, област Русе, с. Кошарна, с. Стамболово, с. Черешово, община Сливо поле, област Русе, гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра, с. Бащино, с. Вълкан, с. Зарица, с. Звенимир, с. Зебил, с. Листец, с. Осен, с. Падина, с. Подлес, с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра, с. Боил, с. Водно, с. Златоклас, с. Овен, с. Поройно, с. Правда, с. Руйно, с. Черковна, с. Черник, с. Чернолик, с. Яребица, община Дулово, област Силистра, с. Брадвари, с. Казимир, с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра, с. Босна, с. Добротица, с. Ирник, община Ситово, област Силистра;

- защитена зона BG0000173 „Островче“, разположена в землищата на с. Градина, с. Манастирско, с. Сейдол, с. Синя вода, с. Студенец, община Лозница, област Разград, с. Благоево, с. Островче, с. Пороище, гр. Разград, община Разград, област Разград, с. Дриново, с. Еленово, с. Ломци, с. Тръстика, община Попово, област Търговище, с. Кръшно, с. Маково и с. Миладиновци, община Търговище, област Търговище;

- защитена зона BG0000208 „Босна“, разположена в землищата на гр. Царево, с. Изгрев, с. Велика, с. Фазаново, с. Кондолово, с. Бродилово, община Царево, област Бургас, с. Ново Паничарево, с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас, с. Заберново, с. Визица, с. Калово, община Малко Търново, област Бургас;

- защитена зона BG0000266 „Пещера Мандрата“, разположена в землището на с. Микре, община Угърчин, област Ловеч;

- защитена зона BG0000304 „Голак“, разположена в землищата на с. Долна Василица, с. Голак, с. Горна Василица, община Костенец, област София, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина клисура, с. Дъбравите, с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, гр. Ветрен и с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик;

- защитена зона BG0000314 „Ребро“, разположена в землищата на с. Кривонос и с. Ребро, община Брезник, област Перник;

- защитена зона BG0000334 „Остров“, разположена в землищата на с. Галово, с. Селановци, с. Остров, гр. Оряхово и с. Лесковец, община Оряхово, област Враца;

- защитена зона BG0000339 „Раброво“, разположена в землищата на с. Градец, с. Долни Бошняк, община Видин, област Видин, с. Раброво, с. Бойница и с. Каниц, община Бойница, област Видин, с. Делейна, община Брегово, област Видин;

- защитена зона BG0000340 „Цар Петрово“, разположена в землищата на с. Цар-Петрово, с. Тополовец, община Кула, област Видин, с. Войница, с. Пешаково, с. Бела Рада, с. Дружба, община Видин, област Видин;

- защитена зона BG0000365 „Овчи хълмове“, разположена в землищата на с. Росен, с. Черногорово, с. Овчеполци и с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик;

- защитена зона BG0000374 „Бебреш“, разположена в землищата на с. Караш, с. Средни рът, с. Хубавене, община Роман, област Враца, с. Боженица, с. Липница, с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец, община Ботевград, област София, с. Видраре, с. Калугерово, с. Правешка Лакавица, с. Своде, община Правец, област София;

- защитена зона BG0000377 „Калимок - Бръшлен“, разположена в землищата на с. Бабово с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, с. Нова Черна, с. Старо село, гр. Тутракан, с. Цар Самуил, община Тутракан, област Силистра;

- защитена зона BG0000382 „Шуменско плато“, разположена в землищата на гр. Шумен, с. Новосел, с. Лозево, община Шумен, област Шумен, с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен;

- защитена зона BG0000420 „Гребенец“, разположена в землищата на с. Мокрен, с. Седларево, община Котел, област Сливен, с. Блатец, с. Глушник, с. Горно Александрово, с. Драгоданово, с. Калояново, с. Сотиря, с. Тополчане, с. Трапоклово, община Сливен, област Сливен, с. Зимница, гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000497 „Арчар“, разположена в землището на с. Арчар, община Димово, област Видин;

- защитена зона BG0000498 „Видбол“, разположена в землищата на с. Синаговци, с. Ивановци, гр. Дунавци, община Видин, област Видин, с. Милчина лъка, с. Водна, гр. Грамада, с. Срацимирово, община Грамада, област Видин, с. Толовица, с. Цар Шишманово, с. Вълчек, с. Подгоре, с. Макреш, община Макреш, област Видин;

- защитена зона BG0000500 „Войница“, разположена в землищата на с. Чичил, гр. Кула, с. Полетковци, с. Коста Перчево, с. Цар-Петрово, община Кула, област Видин, с. Буковец, с. Войница, с.  Синаговци, община Видин, област Видин, с. Милчина лъка, с. Медешевци, с. Бранковци, гр. Грамада, община Грамада, област Видин;

- защитена зона BG0000507 „Делейна“, разположена в землищата на с. Градец, с. Динковица, с. Плакудер, община Видин, област Видин, с. Калина, с. Тияновци, с. Делейна, с. Ракитница, гр. Брегово и с. Гъмзово, община Брегово, област Видин;

- защитена зона BG0000519 „Моминбродско блато“, разположена в землищата на с. Замфир и гр. Лом, община Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000521 „Макреш“, разположена в землищата на с. Макреш, с. Толовица, с. Вълчек община Макреш, област Видин, с. Острокапци, с. Кладоруб, община Димово, област Видин, с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин, с. Срацимирово и гр. Грамада, община Грамада, област Видин;

- защитена зона BG0000523 „Шишенци“, разположена в землищата на с. Бойница, община Бойница, област Видин, гр. Кула и с. Цар-Петрово, община Кула, област Видин;

- защитена зона BG0000526 „Долно Линево“, разположена в землището на с. Долно Линево, община Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000529 „Мартен - Ряхово“, разположена в землищата на с. Сандрово, гр. Мартен, община Русе, област Русе, гр. Сливо поле, с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе;

- защитена зона BG0000530 „Пожарево - Гарван“, разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Пожарево, с. Дунавец, община Тутракан, област Силистра, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, с. Гарван, с. Попина, община Ситово, област Силистра, с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

- защитена зона BG0000569 „Кардам“, разположена в землищата на с. Снягово, с. Огражден, гр. Генерал Тошево и с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;

- защитена зона BG0000570 „Изворово - Краище“, разположена в землищата на с. Краище, с. Житен, с. Изворово, с. Красен и с. Росен, община Генерал Тошево, област Добрич;

- защитена зона BG0000608 „Ломовете“, разположена в землищата на с. Дряновец, с. Осенец, с. Раковски, община Разград, област Разград, с. Езерче, с. Костанденец, гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, гр. Ветово, с. Кривня, с. Писанец, гр. Сеново, община Ветово, област Русе, с. Кацелово, с. Острица, с. Пепелина, с. Чилнов, с. Широково, община Две могили, област Русе, с. Божичен, с. Иваново, с. Кошов, с. Красен, с. Нисово, с. Сваленик, с. Табачка, с. Церовец, с. Червен, с. Щръклево, община Иваново, област Русе, с. Басарбово, гр. Русе, община Русе, област Русе, с. Горско Абланово, с. Гърчиново, община Опак, област Търговище, с. Захари Стояново, община Попово, област Търговище;

- защитена зона BG0000616 „Микре“, разположена в землищата на гр. Ловеч, с. Стефаново, с. Лешница, с. Българене, с. Абланица, с. Малиново, с. Сливек, с. Казачево с. Хлевене, община Ловеч, област Ловеч, с. Дамяново, община Севлиево, област Ловеч, с. Добродан, с. Дебнево, с. Дълбок дол, с. Борима, с. Старо село, с. Врабево, с. Голяма Желязна, с. Ломец, община Троян, област Ловеч, с. Микре, с. Голец, община Угърчин, област Ловеч;

- защитена зона BG0000620 „Поморие“, разположена в землищата на гр. Ахелой и гр. Поморие, община Поморие, област Бургас;

- защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец“, разположена в землищата на гр. Шабла, с. Езерец, с. Крапец, община Шабла, област Добрич;

- защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“, разположена в землищата на с. Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна;

- защитена зона BG0000624 „Любаш“, разположена в землищата на с. Кривонос, с. Ребро, община Брезник, област Перник, с. Велиново, с. Парамун, с. Филиповци, с. Мракетинци, с. Лялинци, община Трън, област Перник;

- защитена зона BG0001001 „Ропотамо”, разположена в землищата на с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Приморско, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли“, разположена в землищата на с. Емона, гр. Свети Влас, с. Баня, гр. Несебър, гр. Обзор, община Несебър, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе, София, Стара Загора и Шумен.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на дата: 25.09.2020 г.