Категории
Природа

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

30 април 2020 | 10:11

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000199 „Цибър“, разположена в землищата на с. Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия, община Вълчедръм  и с. Станево, община  Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000334 „Остров“, разположена в землищата на с. Галово, с. Селановци, с. Остров, гр. Оряхово и с. Лесковец, община Оряхово, област Враца;

- защитена зона BG0000529 „Мартен - Ряхово“, разположена в землищата на с. Сандрово, гр. Мартен, община Русе, област Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе;

- защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“, разположена в землищата на с. Ботево, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин и с. Арчар, община Димово, област Видин;

- защитена зона BG0000631 „Ново село“, разположена в землищата на с. Флорентин, с. Ново село, с. Ясен, община Ново село, област Видин и с. Връв, община Брегово, област Видин.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Монтана, Враца и Русе.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на дата: 30.04.2020 г.