Категории
Природа

Протокол от обществено обсъждане за промяна в границата и площта на Природен парк „Персина“ - гр. Белене, (12.09.2019 г.)

07 октомври 2019 | 11:08