Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, разположена в землищата на гр. Бяла, с. Горица, с. Самотино, гр. Бяла, с. Горица, с. Самотино, община Бяла, област Варна, с. Ново Оряхово, с. Рудник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, с. Ново Оряхово, с. Рудник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна;

- защитена зона BG0000103 „Галата“, разположена в землищата на с. Близнаци, община Аврен, област Варна,  гр. Варна, община Варна, област Варна;

- защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“, разположена в землищата на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, гр. Варна, община Варна, област Варна, с. Кичево, с. Осеново, община Аксаково, област Варна;

- защитена зона BG0000154 „Езеро Дуранкулак“, разположена в землищата на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Крапец, с. Смин, с. Стаевци, община Шабла, област Добрич;

- защитена зона BG0000171 „Лудогорие - Боблата“, разположена в землищата на с. Прелез, с. Сушево, община Завет, област Разград, с. Бисерци, с. Задруга, гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Савин, с. Севар, с. Тертер, община Кубрат, област Разград, с. Осен, с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра, с. Белица, с. Бреница, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Преславци, с. Старо село, с. Сяново, с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра;

- защитена зона BG0000190 „Витата стена“, разположена в землищата на с. Търхово, община Севлиево, област Габрово, с. Търхово, гр. Габрово, с. Гайтаните, с. Гледаци, с. Гръблевци, с. Дивеци, с. Драгановци, с. Думници, с. Живко, с. Здравковец, с. Златевци, с. Кози рог, с. Мрахори, с. Пецовци, с. Поповци, с. Прахали, с. Рязковци, с. Свинарски дол, с. Читаковци, с. Яворец община Габрово, област Габрово;

- защитена зона BG0000195 „Река Тунджа 2“, разположена в землищата на с. Княжево, с. Срем, с. Устрем, община Тополовград, област Хасково, с. Бояново, с. Гранитово, гр. Елхово, с. Изгрев, с. Кирилово, с. Трънково, община Елхово, област Ямбол, с. Каравелово, с. Коневец, с. Кукорево, с. Маломир, с. Окоп, с. Тенево, с. Ханово, община Тунджа, област Ямбол, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол;

- защитена зона BG0000198 „Средецка река“, разположена в землищата на с. Белила, с. Бистрец,  с. Гранитец, гр. Средец, с. Дебелт, с. Драчево, с. Дюлево, с. Загорци, с. Кубадин, с. Проход, с. Светлина, с. Синьо камене, община Средец, област Бургас, с. Голямо Крушево, с. Денница, с. Оман, община Болярово, област Ямбол;

- защитена зона BG0000218 „Дервентски възвишения 1“, разположена в землищата на с. Шарково, с. Воден, с. Иглика, с. Крайново, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Ситово, община Болярово, област Ямбол, с. Гранитово, с. Лалково, с. Лесово, с. Малко Кирилово, с. Маломирово, с. Мелница, с. Раздел, с. Славейково, с. Чернозем, с. Вълча поляна, с. Голям Дервент, община Елхово област Ямбол, с. Срем, община Тополовград, област Хасково;

- защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2“, разположена в землищата на с. Близнак, община Малко Търново, област Бургас, с. Белеврен, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Горно Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. Сливово, с. Факия, община Средец, област Бургас, гр. Болярово, с. Воден, с. Вълчи извор, с. Голямо Крушево, с. Горска поляна, с. Крайново, с. Ружица, с. Странджа, община Болярово, област Ямбол;

- защитена зона BG0000230 „Факийска река“, разположена в землищата на с. Богданово, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Драчево, с. Росеново, община Средец, област Бургас, с. Димчево, община Бургас, област Бургас, с. Габър, с. Зидарово, с. Присад, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0000233 „Студена река“, разположена в землищата на с. Батак, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново, с. Вързулица, с. Павел, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Алеково, с. Александрово, с. Вардим, с. Горна Студена, гр. Свищов, с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, с. Караманово, с. Новград, община Ценово, област Русе;

- защитена зона BG0000289 „Трилистник“, разположена в землищата на  с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, с. Трилистник, с. Скутаре, с. Калековец, с. Маноле, община Марица, област Пловдив;

- защитена зона BG0000301 „Черни рид“, разположена в землищата на с. Долни Пасарел, община Столична, област София (столица), с. Венковец, с. Полянци, с. Черньово, община Ихтиман, област София, с. Ново село, община Самоков, област София, с. Очуша, община Костенец, област София;

- защитена зона BG0000308 „Верила“, разположена в землищата на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, гр. Сапарева баня, с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил, с. Горна Диканя, с. Дрен, община Радомир, област Перник, с. Белчин, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Поповяне, с. Ярлово, община Самоков, област София;

- защитена зона BG0000336 „Златия“, разположена в землищата на гр. Вълчедръм, с. Разград, община Вълчедръм, област Монтана;

- защитена зона BG0000372 „Циганско градище“, разположена в землищата на гр. Златоград, с. Аламовци, с. Ерма река, община Златоград, област Смолян, с. Витина, с. Мочуре, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Рибница, с. Чепинци, община Рудозем, област Смолян, с. Горово, с. Сивино, община Смолян, област Смолян, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян;

- защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“, разположена в землищата на гр. Айтос, с. Зетьово, с. Раклиново, община Айтос, област Бургас, с. Раклица, община Карнобат, област Бургас, с. Вресово, с. Дъскотна, с. Зайчар, с. Люляково, с. Планиница, с. Скалак, с. Череша, с. Шиварово, с. Ябълчево, община Руен, област Бургас, с. Босилково, с. Завет, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас, с. Арковна, с. Медовец, община Дългопол област Варна, с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, с. Сушина, с. Тушовица, община Върбица, област Шумен, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Риш, гр. Смядово, община Смядово, област Шумен;

- защитена зона BG0000396 „Персина“, разположена в землищата на гр. Белене, с. Татари, община Белене, област Плевен, с. Лозица, гр. Никопол, с. Черковица, с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, с. Ореш, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000424 „Река Въча – Тракия“, разположена в землищата на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, с. Йоаким, с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив, с. Кадиево, с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив;

- защитена зона BG0000429 „Река Стряма“, разположена в землищата на с. Горна махала, с. Долна махала, с. Дълго поле, с. Иван Вазово, с. Песнопой, с. Ръжево, с. Ръжево Конаре, с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, гр. Баня, с. Богдан, с. Войнягово, с. Дъбене, с. Каравелово, с. Климент, с. Московец, с. Певците, с. Пролом, с. Розино, с. Слатина, с. Столетово, община Карлово, област Пловдив, с. Калековец, с. Маноле, с. Рогош, с. Скутаре, с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, с. Стряма, община Раковски област Пловдив, с. Михил, община Хисаря, област Пловдив;

- защитена зона BG0000522 „Видински парк“ , разположена в землищата на с. Бояново, с. Водна, гр. Грамада, с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин, с. Синаговци, община Видин, област Видин;

- защитена зона BG0000609 „Река Росица“, разположена в землищата на с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Водолей, с. Дичин, с. Никюп, с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, гр. Бяла черква, с. Лесичери, с. Михалци, с. Росица, с. Стамболово, община Павликени, област Велико Търново, с. Бяла река, с. Горско Косово, с. Красно градище, гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“, разположена в землищата на с. Агатово, с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово, с. Горско Сливово, с. Крушуна, с. Кърпачево, община Летница, област Ловеч, с. Александрово, с. Брестово, с. Гостиня, с. Деветаки, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Къкрина, гр. Ловеч, с. Пресяка, с. Смочан, с. Тепава, с. Умаревци, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч;

- защитена зона BG0001012 „Земен“, разположена в землищата на с. Буново, с. Гърбино, с. Дворище, с. Коняво, с. Копиловци, с. Полетинци, с. Полска Скакавица, с. Раждавица, с. Шипочано, с. Шишковци, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Бъзовица, с. Габрешевци, с. Добри дол, с. Долно Кобиле, с. Злогош, с. Косово, с. Средорек, с. Сушица, с. Трекляно, с. Чешлянци, община Трекляно, област Кюстендил, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Дивля, с. Жабляно, гр. Земен, с. Калотинци, с. Пещера, с. Раянци, община Земен, област Перник, с. Егълница, с. Калище, с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, с. Байкалско, с. Дебели лаг, община Радомир, област Перник, с. Докьовци, с. Пенкьовци, община Трън, област Перник;

- защитена зона BG0001014 „Карлуково“, разположена в землищата на с. Габаре, с. Драшан, община Бяла Слатина, област Враца, с. Горна Бешовица, с. Цаконица, община Мездра, област Враца, с. Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Стояновци, община Роман, област Враца, с. Беленци, с. Дъбен, с. Карлуково, гр. Луковит, с. Петревене, с. Румянцево, с. Тодоричене, община Луковит, област Ловеч, с. Брестница, с. Добревци, с. Златна Панега, гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч, с. Бресте, с. Горник, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш гр. Червен бряг, с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен;

- защитена зона BG0001017 „Кървав камък“, разположена в землищата на с. Бъзовица, с. Горно Кобиле, с. Драгойчинци, с. Киселица, с. Косово, с. Метохия, с. Побит камък, с. Средорек, община Трекляно, област Кюстендил, с. Бохова, с. Вукан, с. Горна Мелна, с. Горочевци, с. Джинчовци, с. Докьовци, с. Долна Мелна, с. Дълга лука, с. Еловица, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Къшле, с. Лева река, с. Мрамор, с. Пенкьовци, с. Реяновци, с. Стайчовци, с. Шипковица, община Трън, област Перник;

- защитена зона BG0001021 „Река Места“, разположена в землищата на гр. Банско, с. Гостун, гр. Добринище, с. Кремен, с. Места, с. Обидим, с. Осеново, с. Филипово, община Банско, област Благоевград, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград, с. Баничан, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. Корница, с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград, с. Балдево, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с. Баня, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград;

- защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“, разположена в землищата на гр. Благоевград, с. Габрово, с. Дебочица, с. Клисура, с. Лешко, с. Логодаж, с. Мощанец, с. Обел, с. Падеш, с. Покровник, с. Церово, община Благоевград, област Благоевград, с. Брестово, с. Градево, с. Докатичево, с. Железница, гр. Симитли, с. Сухострел, с. Тросково, община Симитли, област Благоевград;

- защитена зона BG0001023 „Рупите – Струмешница“, разположена в землищата на с. Беласица, с. Боровичене, с. Вишлене, с. Габрене, с. Генерал Тодоров, с. Долна Крушица, с. Долно Спанчево, с. Дрангово, с. Кавракирово, с. Камена, с. Капатово, с. Кладенци, с. Ключ, с. Коларово, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с. Марино поле, с. Мендово, с. Митино, с. Михнево, с. Ново Кономлади, гр. Петрич, с. Право бърдо, с. Първомай, с. Рибник, с. Рупите, с. Самуилово, с. Скрът, с. Старчево, с. Струмешница, с. Тополница, с. Чучулигово, с. Яворница, община Петрич, област Благоевград, с. Дамяница, с. Лебница, с. Левуново, с. Ново Делчево, с. Ново Ходжово, с. Склаве, с. Спатово, с. Хотово, с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград;

- защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“, разположена в землищата на гр. Гоце Делчев, с. Делчево, с. Добротино, с. Корница, с. Лъжница, с. Мосомище, с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград, с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград, с. Бельово, с. Бождово, с. Виногради, с. Вихрен, с. Враня, с. Голем Цалим, с. Голешово, с. Горна Сушица, с. Горно Спанчево, с. Дебрене, с. Джигурово, с. Долени, с. Златолист, с. Зорница, с. Калиманци, с. Катунци, с. Кашина, с. Ковачево, с. Кърланово, с. Ладарево, с. Ласкарево, с. Лехово, с. Лиляново, с. Лозеница, с. Любовище, с. Любовка, с. Малки Цалим, гр. Мелник, с. Ново Ходжово, с. Петрово, с. Пиперица, с. Пирин, с. Плоски, с. Поленица, с. Рожен, гр. Сандански, с. Сугарево, с. Хотово, с. Храсна, с. Хърсово, с. Черешница, с. Яново, община Сандански, област Благоевград, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Садово, с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград;

- защитена зона BG0001031 „Родопи - Средни“, разположена в землищата на с. Аврамово, с. Ахрянско, с. Башево, с. Боровица, с. Бял извор, с. Горно Прахово, с. Дойранци, с. Дядовци, с. Китница, с. Кроячево, с. Латинка, с. Любино, с. Песнопой, с. Рибарци, с. Русалско, с. Сполука, с. Стар читак, с. Стояново, с. Търносливка, община Ардино, област Кърджали, с. Върбенци, с. Голяма бара, с. Илиница, с. Ненково, с. Пъдарци, с. Ходжовци, с. Чеганци, община Кърджали, област Кърджали, с. Бакалите, с. Безводно, с. Бели вир, с. Беснурка, с. Боровско, с. Босилица, с. Водач, с. Войново, с. Габрово, с. Даскалово, с. Дядовско, с. Женда, с. Житница, с. Йончово, с. Каняк, с. Комунига, с. Куцово, с. Мурга, с. Небеска, с. Новоселище, с. Ночево, с. Паничково, с. Русалина, с. Соколите, с. Средска, с. Черна нива, с. Яворово, община Черноочене, област Кърджали, гр. Асеновград, с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Горнослав, с. Добростан, с. Долнослав, с. Жълт камък, с. Косово, с. Лясково, с. Мостово, с. Мулдава, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Орешец, с. Сини връх, с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново, с. Червен, община Асеновград, област Пловдив, с. Добралък, с. Яврово, община Куклен, област Пловдив, с. Белица, с. Борово, с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. Лъкавица, гр. Лъки, с. Манастир, с. Югово, община Лъки, област Пловдив, с. Брягово, с. Буково, с. Воден, с. Драгойново, с. Езерово, с. Искра, община Първомай, област Пловдив, с. Баните, с. Босилково, с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Гълъбово, с. Давидково, с. Две тополи, с. Дебеляново, с. Загражден, с. Кръстатица, с. Малка Арда, с. Оряховец, с. Планинско, с. Рибен дол, с. Сливка, с. Стърница, община Баните, област Смолян, с. Кутела, с. Момчиловци, с. Петково, с. Славейно, община Смолян, област Смолян, с. Богутево, с. Павелско, с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, с. Бодрово, с. Горски извор, с. Светлина, община Димитровград, област Хасково, с. Ангел войвода, с. Боян Ботево, с. Брястово, с. Караманци, с. Колец, с. Минерални бани, с. Сираково, с. Спахиево, с. Сусам, с. Сърница, с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Клокотница, с. Николово, гр. Хасково, община Хасково, област Хасково;

- защитена зона BG0001037 „Пъстрина“, разположена в землищата на гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. Палилула, община Бойчиновци, област Монтана, с. Долно Белотинци, с. Крапчене, с. Липен, с. Николово, с. Стубел, община Монтана, област Монтана.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, София, Смолян, Стара Загора, Шумен и Хасково.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на 11.02.2021 г.

 

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233374
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233375
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233376
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233377
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233382
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233386
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233389
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233392
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233396
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233397
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233398
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233399
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233401
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233402
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233403
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233406
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233408
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233409
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233411
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233412
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233416
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233418
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233419
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233420
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233421
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233422
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233424
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233426
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233428
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233430
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233432
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233433
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142233434
  Удостоверено време: 11.02.2021 14:08:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority