Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА, публикувано на 26.02.2021 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000167 „Беласица“, разположена в землищата на с. Беласица, с. Габрене, с. Камена, с. Ключ, с. Коларово, гр. Петрич, с. Самуилово, с. Скрът, с. Яворница, община Петрич, област Благоевград;

- защитена зона BG0000322 „Драгоман“, разположена в землищата на с. Букоровци, с. Върбница, с. Каленовци, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Шума, община Годеч, област София, с. Василовци, с. Големо Малово, гр. Драгоман, с. Летница, с. Мало Малово, с. Прекръсте, с. Раяновци, с. Цръклевци, община Драгоман, област София, с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Градец, с. Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с. Петърч, с. Понор, с. Царичина, община Костинброд, област София, с. Алдомировци, гр. Сливница, община Сливница, област София;

- защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“, разположена в землищата на с. Влахи, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, гр. Кресна, с. Ощава, с. Сливница, с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград, с. Лиляново, с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, с. Брежани, с. Брестово, с. Градево, с. Крупник, с. Мечкул, с. Полето, с. Ракитна, с. Сенокос, гр. Симитли, с. Сухострел, с. Сушица, с. Тросково, община Симитли, област Благоевград, с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало, с. Кърпелево, с. Микрево, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград;

- защитена зона BG0000524 „Оризището“, разположена в землищата на с. Акациево, с. Иново, гр. Видин община Видин, област Видин;

- защитена зона BG0000594 „Божия мост - Понора“, разположена в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца;

- защитена зона BG0000618 „Видима“, разположена в землищата на с. Бериево, с. Горна Росица, с. Градница, с. Душево, гр. Севлиево, с. Сенник, община Севлиево, област Габрово, гр. Априлци, с. Велчево, с. Скандалото, община Априлци, област Ловеч, с. Гумощник, с. Дебнево, с. Патрешко, община Троян, област Ловеч;

- защитена зона BG0000628 „Чирпански възвишения“, разположена в землищата на с. Братя Даскалови, с. Голям дол, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с. Богомилово, с. Елхово, с. Кирилово, с. Лозен, с. Лясково, с. Малка Верея, с. Пряпорец, с. Ракитница, с. Яворово, община Стара Загора, област Стара Загора, с. Винарово, с. Изворово, с. Могилово, с. Рупките, с. Свобода, с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян-Заимово, община Чирпан, област Стара Загора;

- защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“, разположена в землищата на с. Гостун, с. Осеново, община Банско, област Благоевград, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, с. Ваклиново, с. Долен, с. Жижево, с. Кочан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, гр. Батак, с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, гр. Брацигово, с. Жребичко, с. Равногор, с. Розово, община Брацигово, област Пазарджик, с. Бозьова, гр. Велинград, с. Грашево, с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Дорково, гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, с. Медени поляни, с. Побит камък, гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, с. Косово, община Асеновград, област Пловдив, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, с. Лилково, с. Ситово, с. Скобелево, община Родопи, област Пловдив, с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодина, община Борино, област Смолян, с. Беден, с. Брезе, с. Водни пад, с. Грохотно, с. Гьоврен, гр. Девин, с. Жребево, с. Кестен, с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево, с. Триград, с. Чуруково, община Девин, област Смолян, с. Барутин, с. Бръщен, гр. Доспат, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча, с. Чавдар, община Доспат, област Смолян, с. Равнината, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян, с. Арда, с. Билянска, с. Бориково, с. Буката, с. Букаците, с. Вълчан, с. Върбово, с. Гела, с. Горна Арда, с. Киселчово, с. Кошница, с. Кремене, с. Магарджица, с. Могилица, с. Мугла, с. Полковник Серафимово, с. Речани, с. Сивино, с. Сливово, с. Смилян, гр. Смолян, с. Солища, с. Средок, с. Стойките, с. Турян, с. Чокманово, с. Широка лъка, община, Смолян, област Смолян, с. Забърдо, с. Зорница, с. Малево, с. Орехово, с. Хвойна, гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян;

- защитена зона BG0001032 „Родопи - Източни“, разположена в землищата на с. Вълчанка, с. Горно Къпиново, с. Долно Къпиново, с. Дрангово, с. Кран, с. Кремен, с. Кукуряк, с. Лозенградци, с. Малкоч, с. Орлица, с. Пловка, с. Стрижба, с. Тихомир, с. Царино, с. Чакаларово, с. Чорбаджийско, с. Шумнатица, община Кирково, област Кърджали, с. Аврен, с. Багрилци, с. Бараци, с. Благун, с. Бойник, с. Бряговец, с. Бук, с. Вранско, с. Голям Девесил, с. Голяма Чинка, с. Голямо Каменяне, с. Горна кула, с. Горни Юруци, с. Гривка, с. Гулийка, с. Гулия, с. Девесилово, с. Джанка, с. Доборско, с. Долна кула, с. Долни Юруци, с. Дъждовник, с. Егрек, с. Звънарка, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с. Кандилка, с. Качулка, с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, гр. Крумовград, с. Къклица, с. Лещарка, с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. Малък Девесил, с. Метлика, с. Морянци, с. Овчари, с. Орех, с. Орешари, с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с. Перуника, с. Подрумче, с. Полковник Желязово, с. Поточница, с. Рибино, с. Рогач, с. Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с. Сладкодум, с. Стари чал, с. Стражец, с. Странджево, с. Студен кладенец, с. Сърнак, с. Тинтява, с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар, с. Храстово, с. Чал, с. Черничево, с. Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, с. Бяла поляна, с. Висока поляна, с. Вишеград, с. Глухар, с. Гняздово, с. Долище, с. Жинзифово, с. Звезделина, с. Зорница, с. Калоянци, с. Конево, гр. Кърджали, с. Лисиците, с. Майсторово, с. Мъдрец, с. Островица, с. Панчево, с. Перперек, с. Повет, с. Сватбаре, с. Седловина, с. Скалище, с. Чифлик, с. Широко поле, община Кърджали, област Кърджали, с. Ауста, с. Багрянка, с. Биволяне, с. Врело, с. Гургулица, с. Джелепско, с. Друмче, с. Звездел, с. Карамфил, с. Конче, с. Кос, с. Кременец, с. Лале, с. Летовник, с. Момина сълза, с. Нановица, с. Неофит Бозвелиево, с. Обичник, с. Пазарци, с. Пиявец, с. Плешинци, с. Постник, с. Равен, с. Ралица, с. Свобода, с. Седефче, с. Синделци, с. Соколино, с. Татул, с. Чайка, с. Чомаково, с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали, с. Бели дол, с. Белополци, с. Белополяне, с. Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Глумово, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно Луково, с. Долноселци, с. Драбишна, с. Железари, с. Железино, гр. Ивайловград, с. Казак, с. Камилски дол, с. Карловско, с. Кобилино, с. Кондово, с. Конници, с. Костилково, с. Ламбух, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Нова ливада, с. Одринци, с. Орешино, с. Пашкул, с. Планинец, с. Плевун, с. Покрован, с. Попско, с. Пъстроок, с. Розино, с. Сборино, с. Свирачи, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Соколенци, с. Хухла, с. Черни рид, с. Черничино, с. Чучулига, община Ивайловград, област Хасково, с. Вълче поле, с. Дъбовец, с. Малко градище, община Любимец, област Хасково, с. Бориславци, с. Брусевци, с. Габерово, с. Голяма долина, с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, с. Ефрем, с. Златоустово, гр. Маджарово, с. Малки Воден, с. Малко Брягово, с. Малко Попово, с. Румелия, с. Селска поляна, с. Сеноклас, с. Тополово, община Маджарово, област Хасково, с. Мезек, с. Сива река, община Свиленград, област Хасково, с. Бял кладенец, с. Войводенец, с. Голобрадово, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Долно Черковище, с. Маджари, с. Пчелари, с. Рабово, с. Светослав, с. Тънково, община Стамболово, област Хасково, с. Болярски извор, с. Върбово, с. Орешец, с. Славяново, община Харманли, област Хасково;

- защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“, разположена в землищата на гр. Белоградчик, с. Боровица, с. Вещица, с. Гранитово, с. Граничак, с. Дъбравка, с. Крачимир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница, с. Раяновци, с. Салаш, с. Сливовник, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин, с. Върбовчец, с. Орешец, с. Яньовец, община Димово, област Видин, с. Подгоре, с. Раковица, община Макреш, област Видин, с. Гюргич, с. Плешивец, с. Ружинци, община Ружинци, област Видин, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Протопопинци, с. Репляна, с. Средогрив, с. Търговище, с. Чупрене, община Чупрене, област Видин, гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Цветкова бара, с. Черешовица, община Берковица, област Монтана, гр. Вършец, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Главановци, с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги дел, с. Еловица, с. Каменна Рикса, с. Копиловци, с. Меляне, с. Помеждин, с. Чемиш, община Георги Дамяново, област Монтана, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Долна Вереница, гр. Монтана, с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана, с. Белимел, с. Горна Ковачица, с. Горна Лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна, с. Челюстница, гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана, с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станинци, с. Туден, с. Шума, община Годеч, област София, с. Беренде, с. Беренде извор, гр. Драгоман, с. Калотина, с. Липинци, с. Прекръсте, с. Чепърлинци, община Драгоман, област София, с. Бучин проход, с. Дреново, община Костинброд, област София, с. Бов, с. Брезе, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Манастирище, с. Миланово, с. Церово, община Своге, област София;

- защитена зона BG0001042 „Искърски пролом - Ржана“, разположена в землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, община Мездра, област Враца, с. Гурково, с. Краево, с. Литаково, с. Радотина, с. Рашково, община Ботевград, област София, с. Бов, с. Бов, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Габровница, с. Еленов дол, с. Желен, с. Заноге, с. Лакатник, с. Лесковдол, с. Оплетня, с. Осеновлаг, с. Церово, община Своге, област София;

- защитена зона BG0001043 „Етрополе - Байлово“, разположена в землищата на гр. Ботевград, с. Врачеш, община Ботевград, област София, с. Байлово, с. Белопопци, с. Горно Камарци, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Осоица, с. Саранци, с. Стъргел, с. Чеканчево, община Горна Малина, област София, с. Голема Раковица, с. Огняново, община Елин Пелин, област София, с. Бойковец, гр. Етрополе, община Етрополе, област София, с. Бърдо, община Ихтиман, област София, с. Буново, с. Каменица, с. Мирково, с. Смолско, община Мирково, област София;

- защитена зона BG0001389 „Средна гора“, разположена в землищата на с. Оборище, гр. Панагюрище, с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, с. Богдан, с. Каравелово, с. Климент, гр. Клисура, с. Розино, с. Слатина, община Карлово, област Пловдив, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, с. Антон, община Антон, област София, с. Голема Раковица, община Елин Пелин, област София, гр. Златица, с. Карлиево, с. Петрич, община Златица, област София, с. Белица, с. Бърдо, гр. Ихтиман, с. Мирово, с. Мухово, община Ихтиман, област София, гр. Копривщица, община Копривщица, област София, с. Горна Василица, с. Долна Василица, община Костенец, област София, с. Каменица, с. Плъзище, община Мирково, област София, с. Душанци, гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, с. Чавдар, община Чавдар, област София, с. Челопеч, община Челопеч, област София;

- защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, разположена в землищата на гр. Габрово, с. Гъбене, с. Дебел дял, община Габрово, област Габрово, с. Батошево, с. Кръвеник, с. Купен, с. Стоките, с. Тумбалово, с. Угорелец, община Севлиево, област Габрово, гр. Априлци, с. Велчево, община Априлци, област Ловеч, с. Бабинци, с. Васильово, с. Глогово, с. Гложене, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Малка Желязна, с. Рибарица, гр. Тетевен, с. Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч, с. Балабанско, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Борима, с. Голяма Желязна, с. Калейца, с. Орешак, с. Старо село, с. Терзийско, гр. Троян, с. Черни Осъм, с. Чифлик, с. Шипково, община Троян, област Ловеч, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч, с. Васил Левски, с. Иганово, гр. Калофер, гр. Карлово, гр. Клисура, с. Кърнаре, с. Московец, с. Певците, с. Розино, с. Слатина, с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив, с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с. Брусен, гр. Етрополе, с. Лопян, с. Ямна, община Етрополе, област София, гр. Златица, с. Църквище, община Златица, област София, с. Мирково, община Мирково, област София, гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, с. Челопеч, община Челопеч, област София, с. Димовци, с. Златирът, с. Лява река, с. Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Долно изворово, с. Енина, гр. Крън, с. Шейново, гр. Шипка, с. Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора, с. Борущица, с. Дъбово, с. Селце, с. Сливито, община Мъглиж, област Стара Загора, с. Асен, с. Габарево, с. Горно Сахране, с. Манолово, с. Осетеново, с. Скобелево, с. Тъжа, с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Благоевград, Велико Търново, Враца, Монтана, Пазарджик,  Плевен, Пловдив, София, Смолян, Стара Загора и Хасково.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на 26.02.2021 г.

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352352
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352354
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352356
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352359
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352361
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352363
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352368
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352371
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352374
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352378
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352382
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352389
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352401
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000143352405
  Удостоверено време: 26.02.2021 09:10:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority