Категории
Природа

Архив на КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ДОСВ) НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС (2013-2016 г.)

Архив на КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ДОСВ) НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС (2013-2016 г.)