Категории
Природа

Решение № 08-ОС/2022 Г. от 07.07.2022 г. (публ. на 07.07.2022 г.)

Решение № 08-ОС/2022 Г. от 07.07.2022 г.за Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали в площ "Табакова чешма", с. Железино, общ. Ивайловград, обл. Хасково, с възложител "Динамик-2005" ЕООД