Категории
Природа

Решение № 16-ОС/2023 г. от 01.06.2023 г. (публ. на 01.06.2023 г.)

Решение № 16-ОС/2023 г. от 01.06.2023 г., с което се съгласува Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства - метални ползени изкопаеми в площ "Крумовица", общ. Крумовград, обл. Кърджали по предложената и оценена в ДОСВ, Алтернатива 2 за реализиране на включените в проекта геолого-проучвателни работи, с възложител "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД