До 26 май продължава онлайн конкурсът „Знания за Натура 2000“

23 май 2023 | 16:14

Броени дни остават до финала на Втория национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“, който се провежда от дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерството на околната среда и водите.

Онлайн конкурсът ще продължи до 26 май включително и е вторият от общо три национални конкурса, чиято цел е да подкрепи и затвърди знанията на широката общественост и заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“.

Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж, а победителите ще бъдат изтеглени в края на май със специален софтуер. Лаптоп, смартофон и фотоапарат са националните награди съответно за 1-во, 2-ро и 3-то място. Всеки участник, който се е регистрирал успешно и е отговорил правилно на всички въпроси, участва в томболата за големите награди. За областните победители са предвидени 28 таблета, още 33 външни батерии за зареждане на различни устройства ще бъдат раздадени като утешителните награди.

Дейността е част от проект BG16M1OP002-3.006-0001 „Знания за Натура 2000“, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

 

Повече за конкурса „Знания за Натура 2000“ можете да прочетете на https://natura2000.bg/znania-za-natura-2000/