Регионални новини

 • РИОСВ - Русе ще изпълнява нов проект в резервата „Сребърна“

  08 януари 2020 | 10:53

  РИОСВ - Русе е бенифициент по нов проект, който се финансира по Оперативна програма Околна среда  2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Проектът е с наименование „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддъ...

 • Изискани са допълнителни становища за здравния риск от предприятие за рециклиране в с. Яхиново

  06 януари 2020 | 14:49

  По повод постъпили въпроси относно инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил,  РИОСВ - Перник информира, че към момента инспекцията не е издавала решение по процедура по преценяване необходимостта...

 • На „Феникс Плевен“ не са разрешени дейности по изгаряне на отпадъци

  03 януари 2020 | 14:02

  Във връзка със започналата проверка на разследващите органи за дейността на фирма „Феникс Плевен“ ЕООД, РИОСВ Плевен предоставя следната информация: „Феникс Плевен” ЕООД има издаден регистрационен документ съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци...

 • РИОСВ – Плевен провери сигнал за отпадъци в промишлената зона на града

  20 декември 2019 | 17:30

  РИОСВ - Плевен провери площадка за третиране на отпадъци в промишлената зона в града във връзка с получен сигнал от граждани. Проверката установи, че става дума за регламентирана площадка на „Феникс Плевен“ ЕООД, което има разрешително за третиране на неопасни отпадъци от 2013 г., издадено от РИОСВ – Плевен. Дружеството притежава ...

 • Литературен екоконкурс на РИОСВ – Пловдив е номиниран за най-добра инициатива от Европейската комисия

  19 декември 2019 | 13:14

  Висока оценка от Европейската комисия получи инициатива, реализирана от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), която се проведе в рамките на кампания „Европейска седмица на мобилността – 2019“. Става въпрос за проведения през септември литературен екоконкурс на тема „Пеша д...

 • Басейнова дирекция – Пловдив стартира административнонаказателна процедура срещу НЕК ЕАД

  14 декември 2019 | 17:35

  Днес, 14 декември, експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) извършиха повторна проверка по сигнал за замърсяване на река Въча. Установено беше, че в реката продължава изпускането на отработени води със същия оцветен белезникав характер. В ранния следобед беше преустановена работата на ВЕЦ „Въча 1“, ка...

 • РИОСВ – Смолян получи първа награда в конкурса на Института по публична администрация

  13 декември 2019 | 16:27

  РИОСВ - Смолян получи първа награда в конкурса на Института по публична администрация. Екоинспекцията бе отличена в категория „Социална отговорност“. Конкурсът за добри практики и иновации от дейността на държавните администрации цели да насърчи администрациите, които прилагат добри и иновативни практики да споделят своите успехи. Опред...

 • Със средства от ПУДООС започна рекултивиране на сметището на Пазарджик

  12 декември 2019 | 15:50

  Днес бе даден старт на изпълнението на проекта за закриване и рекултивация на съществуващото старо депо за отпадъци на община Пазарджик, което се намира в землището на село Алеко Константиново. В официалната церемония по първа копка участваха директорът на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев, кметът на общината Тодор Попов и областният управител...

 • Съставени са три акта за нарушения на режимите в резерват „Сребърна“

  09 декември 2019 | 11:25

  Актове за установяване на административни нарушения са съставени на три лица за констатирани нерегламентирани дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ в края на миналата седмица. Два от тях са за извършване на любителски риболов на нерегламентирано място. Съгласно Плана за управление на защитената територия има определен...

 • РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма

  29 ноември 2019 | 17:02

  РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма. Замърсителят е воден обект - езеро с оранжев цвят и киселинен характер на водите открит в  района над бивш металургичен завод Клон МИР. Проверката започна вчера по повод получен сигнал за промяна на цвета на река Струма в кв. „Хумни дол“ в гр. Перник. Припомням...

 • РИОСВ - Перник проверява сигнал за замърсяване на река Струма

  28 ноември 2019 | 18:20

  В РИОСВ - Перник  в 12,55 ч. днес беше подаден сигнал от граждани за промяна на цвета на река Струма в кв. “Хумни дол“. Експерти от инспекцията направиха незабавен обход на потенциални промишлени замърсители по течението на реката. Бяха проверени всички колектори от кв. “Изток“ до центъра на Перник. Експертите от РИОСВ ...

 • Басейнова дирекция - Варна извърши проверки на плажове за нерегламентирано изземване на пясък от морето

  25 ноември 2019 | 20:18

    Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ провериха сигнал за багер изкопаващ пясък в близост до морето и изграждащ укрепителна дига на плаж Академика в Равда. При обхода на плажа се  установи, че изградената дига е в южната част на плажа с дължина около 150 метра и височина 3-3,5 м. Проверяващите констатираха, че ...