Регионални новини

 • Отпада необходимостта от предпазни мерки за населението в Гълъбово

  20 октомври 2019 | 19:39

  В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид в 18:00 часа на 20.10.2019 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово са отчетени стойности по показателя серен диоксид: –  в 18:...

 • В Гълъбово е регистрирано превишение на алармения праг за серен диоксид

  20 октомври 2019 | 16:00

  Между 12 и 14 ч. днес РИОСВ - Стара Загора регистрира превишение на алармен праг по показател серен диоксид в град Гълъбово. Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града, отчете превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са: –  в 12:00...

 • РИОСВ – София разпореди спиране на кариерата в Сливница

  19 октомври 2019 | 11:44

  След сигнал за замърсяване на въздуха в град Сливница министърът на околната среда и водите Нено Димов разпореди на РИОСВ - София да извърши незабавна проверка на дейността на кариера „Козяк“ към „Минерал 2000“ ЕООД, намираща се в близост до града. На 18 октоммври екип от експерти  на инспекцията направиха проверка и из...

 • Отпада необходимостта от предпазни мерки за населението в Гълъбово

  13 октомври 2019 | 20:56

    Днес в часовете от 15 до 17 ч. в град Гълъбово отново е регистрирано превишение на алармен праг по показател серен диоксид (500 микрограма на куб. М). Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените ко...

 • Понижаване концентрациите на сериен диоксид в гр. Гълъбово

  12 октомври 2019 | 21:35

    В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 12.10.2019 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово са отчетени стойности по показателя: –  в 19:00 ча...

 • Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистрирано на 12.10.2019 г. в град Гълъбово

  12 октомври 2019 | 21:07

    В часовете от 16 до 18 ч. е регистрирано превишение на алармен праг по показател серен диоксид в град Гълъбово. Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са: –  в 16:00 ч...

 • „Топлофикация Перник“ оттегли намерението си за изгаряне на RDF и шисти

  11 октомври 2019 | 11:00

  „Топлофикация Перник“ АД декларира с уведомително писмо до РИОСВ - Перник желанието си за прекратяване на процедурата по разглеждане на инвестиционното предложение за „Добавяне при работа на горивната инсталация ТЕЦ „Република“ за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива - биомаса, шисти и...

 • Разпоредена е пълна инвентаризация на обектите в Западна промишлена зона в Русе

  07 октомври 2019 | 15:05

  Директорът на РИОСВ - Русе разпореди пълна инвентаризация на обектите, извършващи дейност в Западна промишлена зона на Русе. Мярката е преприета поради зачестилите сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом и констатирани нови обекти в отдадени под наем цехове в рамките на производствените площадки на бивши предприятия. Проверките ще...

 • Популацията на Блатен плаун в Родопите е стабилна, установи проверка на РИОСВ - Смолян

  03 октомври 2019 | 13:26

  Най-голямата и жизнена популация на Блатен плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) в Родопите е стабилна. Това показа проверка на езерото Лагера, където расте защитеният вид. Проверката е част от мониторинговите дейности към Националната система за мониторинг на биологично разнообразие, която ежегодно следи за състоянието на защитени растителни и ...

 • РИОСВ - Стара Загора провери сигнал за замърсяване на река Сазлийка

  19 септември 2019 | 12:04

  Във връзка със сигнал за мъртва риба в река Сазлийка в района на с. Ракитница  на 18.09.2019 г. е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионална  лаборатория – Стара Загора. При проверката е обходена река Сазлийка в района около колектор, заустващ отпадъчните води съгласно разрешително по реда н...

 • Още един източник на миризми ще бъде санкциониран в Перник

  19 септември 2019 | 11:10

  При извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Перник по сигнали на граждани за миризма на бакелит в района на с. Кралев дол и кв. “Църква“ е установено, че се усеща остра, неприятна миризма. Проверката на експертите е започнала в 22,00 ч. на 18 септември 2019 г. и е продължила до 1.00 ч. след полунощ. Констатирано е, че източн...

 • Ниското съдържание на кислород във водите в яз. Пчелина е вероятната причина за измиране на риба

  10 септември 2019 | 18:15

  Високата температура и ниското съдържание на кислород във водите са най-вероятните причини за измирането на риба в язовир „Пчелина“. Това съобщи директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) инж. Радослав Георгиев на пресконференция във връзка с възникналата ситуация, довела до измиране на риба в язовира...