Регионални новини

 • Открита е модерна компостираща инсталация в община Марица

  14 януари 2021 | 16:01

  Със заключителна пресконференция и официална церемония по откриването в село Ясно поле днес бе отбелязана успешната реализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и б...

 • Залесени са 217,1 дка горски площи в резервата „Сребърна“

  13 януари 2021 | 12:48

  В границите на поддържан резерват „Сребърна“, в края на миналата година, са залесени горски територии на обща площ 217,1 дка. С тези лесовъдски дейности приключва изпълняваният от РИОСВ – Русе  проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ - „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с к...

 • Започва рекултивация на закритото депо за битови отпадъци на община Чирпан

  30 декември 2020 | 15:00

  Директорът на РИОСВ-Стара Загора Злати Христов днес участва в първа копка на изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. На събитието присъстваха кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов, като домакин, Областният управител на Стара Загора Гергана Микова и депутат...

 • Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска

  10 декември 2020 | 14:28

    Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха по сигнал на жител от град Каспичан водите на река Провадийска. Според сигнала, от тръбата на Рока България АД, заустващо отпадъчни води, се излива течност със зелен цвят, като в точката на заустване се е образувало петн...

 • Качеството на въздуха след пожара в Катуница се нормализира

  11 ноември 2020 | 13:40

  От ранните следобедни часове на вчерашния ден екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Регионалната лаборатория към ИАОС – Пловдив проследява стойностите на показателите на въздуха в с. Катуница, общ. Садово, както и в град Пловдив. Това се наложи, след като във вторник в селото възни...

 • РИОСВ – Пловдив започва измервания на качеството на въздуха в село Катуница след възникнал пожар

  10 ноември 2020 | 15:05

  Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – Пловдив) разполага мобилен апарат GASMET в с. Катуница, общ. Садово, за да проследи качеството на атмосферния въздух в населеното място. Това е реакция на сигнал за възникнал пожар в цех за преработка на череши в населеното място, получен около 13:30 часа днес чрез тел. 112. Свидетел...

 • РИОСВ – Пловдив започва контролни измервания на качеството на въздуха в Стамболийски

  05 ноември 2020 | 12:50

  Днес Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) разположи мобилна автоматична станция (МАС) в гр. Стамболийски, чрез която ще се осъществи мониторинг на атмосферния въздух. Екоинспекцията предприема тези действия заради многобройни сигнали от жителите на населеното място за миризми и замърсяване на въз...

 • Басейнова дирекция – Варна провери сигнал за източване на водите на язовир Дибич

  04 ноември 2020 | 13:32

  Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) - Варна, извършиха проверка на място по сигнал за източване на водите на  яз. Дибич в землището на с. Дибич, общ. Шумен. Язовирът не е в списъка на комплексните и значими язовири за питейно-битови нужди, наблюдавани от МОСВ. Не е включен и в списъка за ползването на язовири...

 • РИОСВ – Пловдив с най-строги мерки срещу биоцентралата в Труд

  31 октомври 2020 | 19:39

                              Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) предприе незабавни строги действия срещу биоцентралата в с. Труд, след като установи грубо погазване на Заповедта за принудителното й спира...

 • Биоцентралата в село Труд е в процес на безопасно извеждане от режим на работа

  28 октомври 2020 | 17:15

  На 12 октомври тази година на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух със своя заповед директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) наложи принудителна административна мярка (ПАМ) на оператора „Билд инвест сит“ ООД, с която се спира дейността на биоцентралата в село Труд, ...

 • РИОСВ - Шумен извърши проверка по сигнал за изгаряне на гуми и неприятна миризма

  20 октомври 2020 | 13:43

  Експерти на РИОСВ - Шумен извършиха незабавна проверка по сигнал за горене на гуми и неприятна миризма с черен дим от птицеферма в посока с. Подгорица, община Търговище. На място беше констатирано горене на отоплителни уреди в две от халетата на инсталация за интензивно отглеждане на птици, а изпускащите устройства отделяха пушек в жълто-кафяв цвя...

 • РИОСВ – Велико Търново провери сигнал за умряла риба в река Златаришка

  15 октомври 2020 | 13:41

  Експерти на РИОСВ – Велико Търново и представител на БДДР-Плевен извършиха проверка на 12.10.2020 г. по сигнал чрез тел. 112 за умряла риба в р. Златаришка при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Направен е оглед на р. Еленска преди и след площадката на млекопреработвателното предприятие в гр. Елена, стопанисвано от &bdq...