Регионални новини

 • Спасен е бял щъркел със счупено крило в село Ботево

  20 юли 2018 | 17:23

  Експерти от РИОСВ – Враца провериха сигнал за пострадал бял щъркел в с. Ботево, община Хайредин. На 19 юли на „зеления“ телефон в инспекцията е получен сигнал за намерен бял щъркел в безпомощно състояние. При проверката на място е установено, че птицата е възрастен екземпляр, със счупено ляво крило и има следи от кръв по опе...

 • Блатният плаун се среща единствено в Родопите

  19 юли 2018 | 14:38

  Блатният плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) – уникален вид от българската флора, е един от най-редките видове папратообразни растения в родната флора. Среща се само в две от Чаирските езера и в едно от Смолянските езера в Родопите. Специфичното местообитание на  растението са оголени места в торфища в пояса на иглолистните гори над...

 • Водата в яз. „Добри дял“ е без тежки метали

  17 юли 2018 | 11:07

  Анализите на взетите на 5 юли т.г. от яз. „Добри дял“ водни проби и вливащото се в него  дере, по сигнал за зелено оцветяване на водата в определени крайбрежни участъци, не показаха замърсяване на язовира и дерето. Изследваните на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата в язовира съответстват на добр...

 • Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

  16 юли 2018 | 15:21

  Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка. Малчуганите са енергични, с добър апетит и вече се доближават до ръста на родителите. Според народните поверия, черният щъркел има магически способ...

 • Възстановени са разрушени информационни табели в парк „Рила“

  09 юли 2018 | 17:05

  По сигнал от посетители на парка за посегателства Дирекция Национален парк „Рила“ извърши проверка в района на Седемте Рилски езера. Служители от Отдел „Контрол и охрана” установиха нарушаване целостта на част от посетителската инфраструктура в един от най-посещаваните райони в защитената територия – Седемте Рилски ез...

 • Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояние

  05 юли 2018 | 16:41

  Mониторингът в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние. Парковите експерти наблюдават целево двата вида поради високия им природозащитен статус. Находището на скален пелин е единственото, описано за Стара планина. Видът е устано...

 • Скална маса се откъсна от природната забележителност „Дикилиташ“

  05 юли 2018 | 13:43

  Нарушена е целостта на скално образувание „Дикилиташ“, намиращо се в селищното образувание „Стълпище, край с. Мечка, Русенска област. Това констатира съвместна проверка по сигнал на РИОСВ – Русе и представители на Държавното ловно стопанство „Дунав“. На място е установено, че от масива се е откъснала голяма скалн...

 • РИОСВ – Бургас провери сигнали за замърсяване на плажната ивица с мазут

  03 юли 2018 | 16:25

  РИОСВ – Бургас извърши проверки по плажната ивица на Приморско, Несебър, Ахелой и на плажа Алепу след сигнали на граждани за наличие на мазутни топчета. Инспекцията установи наличие на т.нар. катранени топчета и издаде предписание към концесионерите за почистване на плажовете. РИОСВ отправи питане до „Морска администрация“ Бургас...

 • РИОСВ – Русе обяви конкурс за лого на биосферен парк „Сребърна“

  03 юли 2018 | 11:36

  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ) обяви два национални конкурса във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO. Те са за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк &bd...

 • Басейновата дирекция в Пловдив съдейства на институциите за осигуряване на проводимостта на реките

  01 юли 2018 | 13:41

  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) - Пловдив съдейства на областните и общински администрации и други компетентни институции при предприемане на действия по намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията. С приоритет се издават необходимите разрешителни и становища за почистване на речните легла, ...

 • Актуализирани са площите на защитена местност „Вая“ и природна забележителност „Блатото Алепу“

  29 юни 2018 | 14:41

  Две защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии са актуализирани въз основа на по-точни замервания. Площта  на защитена местност „Вая” в землището на Бургас, община Бургас от 3793,54 дка се актуализира на 3794,365 дка, със Заповед № РД-237/26.04.2018 на министъра на околната среда и водите. Площта  на прир...

 • РИОСВ – Стара Загора реагира на сигнал за безпомощни щъркелчета

  29 юни 2018 | 12:02

  Експертите на РИОСВ – Стара Загора незабавно се отзоваха на сигнал за бедстващи 3 млади птици от вида Бял щъркел в село Тулово, община Мъглиж. От силната буря в следобедните часове, гнездото се е разцепило на две, а малките птици падат на намиращата се под него ограда на частен имот. При извършения оглед се установи, че едно от малките е със...