Регионални новини

 • РИОСВ - Пазарджик извърши проверка по сигнал

  28 март 2020 | 18:17

  Днес в 11.00 часа на телефона на директора на РИОСВ - Пазарджик е получен сигнал за превоз на опасни отпадъци от Христо Христов, журналист във вестник "Телеграф", по повод на разпространен видеоклип в социалните мрежи от Лазар Илиев. Незабавно е проверен товарът на камион РВ 9751 ТХ и ремарке РВ 0311 ЕВ, съвместно с органите на МВР. Установи се, ...

 • Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистрирано в град Гълъбово

  26 март 2020 | 18:32

  В часовете от 16 до 18 ч. е регистрирано превишение на Алармен праг по показател серен диоксид в град Гълъбово. Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града, регистрира превишение на Алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа, както следва: –  в 16:00 часа – 581.14 ...

 • РИОСВ-София и БДИБР проверяват сигнал за оцветяване на р. Тополница

  21 март 2020 | 18:38

  Служители на РИОСВ-София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършват проверка по сигнал получен днес  в 11 ч. за оцветяване на р. Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище. Установено е, че днес сутринта е имало авария в дренажната система на х...

 • Извозени са химикалите, складирани в бившия военен завод „Гаврил Генов“ във Враца

  18 март 2020 | 11:22

  На 17.03.2020 г. в присъствието на експерти от РИОСВ - Враца и под контрола на представители на Областна дирекция на МВР - Враца наличните в склада на бившия военен завод „Гаврил Генов“, гр. Враца калиев перхлорат, живачен оксид и манганов карбонат са изкарани и извозени за обезвреждане и последващо третиране от лицензирани фирми....

 • РИОСВ и Басейнова дирекция провериха сигнал за замърсяване на Варненското езеро

  12 март 2020 | 16:18

  Експерти на РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна извършват  съвместна проверка по сигнал за изтичането на отпадъчни води във Варненското езеро. Взети са водни проби от преливник на канализационна шахта и три водни проби от езерото, ...

 • Срещу дружеството, експлоатиращо хвостохранилище „Ерма река“, стартира административнонаказателно производство

  11 март 2020 | 11:29

  Готови са резултатите от проверката по сигнала за побеляване на река Върбица в района на град Златоград на 6 март 2020 г.,  когато екип от експерти на РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и  Регионалните лаборатории към ИАОС в Смолян и Хасково извършиха  проверка на място.   По ...

 • РИОСВ - София извърши извънредна проверка на незаконно сметище в община Своге

  09 март 2020 | 17:10

  Във връзка с постъпил сигнал за незаконно сметище на територията на община Своге РИОСВ - София извърши извънредна проверка съвместно със сдружение Риболовен клуб “Балканка”, Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) и Община Своге. При извършения обход бяха установени две нерегламентирани замърсявания със смесени битови от...

 • Установен е източникът на замърсяване на река Струма

  09 март 2020 | 17:04

  Дейности по почистване на река Струма, обилните валежи през последното денонощиe и натрупаните наноси са причина за оцветяване на водите на реката. Това установи съвместна проверка на експерти от РИОСВ – Перник и представители на община Перник. Проверката е извършена по сигнал за промяна на цвета на реката. Експертите са проверили възлови ме...

 • Сигнал за побеляване на река Върбица проверяват регионалните структури на МОСВ

  06 март 2020 | 16:24

  Експерти на РИОСВ - Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ (БД ИБР) и Регионалните лаборатории към ИАОС в Смолян и Хасково проверяват сигнал за побеляване на река Върбица в района на град Златоград. На място са и представители на РУП – Златоград, както и от община Златоград. Установено е, че в резултат на интензивни...

 • Превишения на два показателя са установени в отпадъчните води на „Унипак В“ ЕООД

  05 март 2020 | 13:57

  Превишения на показателите неразтворени вещества и химична потребност от кислород са установени при анализа на пробите отпадъчни води на дружеството „Унипак В“ ЕООД. Водните проби са анализирани по 4 показателя – активна реакция (рH), неразтворени вещества, химична потребност от кислород и фенолен индекс. Пробите са взети минала с...

 • Проверено е състоянието на находището на пролетно ботурче в Осенец

  04 март 2020 | 15:11

  Експерти от РИОСВ – Русе извършиха ежегодния мониторинг на състоянието на естественото находище на пролетно ботурче (Cyclamen coum) в землището на село Осенец, област Разград. Проверката е извършена във фазата на цъфтеж на защитеното растение. Границите на защитена местност  „Находище на пролетно ботурче“ са маркирани с бяла ...

 • Сигнал за пяна в река Арда провериха експерти от регионалните структури на МОСВ

  01 март 2020 | 16:07

  Експерти от РИОСВ – Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски Район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория Смолян към ИАОС провериха сигнал за наличие на пяна без мирис в река Арда между селата Малка Арда и Оряховец. Сигналът е получен днес около 10 часа от телефон 112. Веднага е сформиран екип, като е потърсено и съдействие от к...