Регионални новини

 • Възстановени са разрушени информационни табели в парк „Рила“

  09 юли 2018 | 17:05

  По сигнал от посетители на парка за посегателства Дирекция Национален парк „Рила“ извърши проверка в района на Седемте Рилски езера. Служители от Отдел „Контрол и охрана” установиха нарушаване целостта на част от посетителската инфраструктура в един от най-посещаваните райони в защитената територия – Седемте Рилски ез...

 • Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояние

  05 юли 2018 | 16:41

  Mониторингът в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние. Парковите експерти наблюдават целево двата вида поради високия им природозащитен статус. Находището на скален пелин е единственото, описано за Стара планина. Видът е устано...

 • Скална маса се откъсна от природната забележителност „Дикилиташ“

  05 юли 2018 | 13:43

  Нарушена е целостта на скално образувание „Дикилиташ“, намиращо се в селищното образувание „Стълпище, край с. Мечка, Русенска област. Това констатира съвместна проверка по сигнал на РИОСВ – Русе и представители на Държавното ловно стопанство „Дунав“. На място е установено, че от масива се е откъснала голяма скалн...

 • РИОСВ – Бургас провери сигнали за замърсяване на плажната ивица с мазут

  03 юли 2018 | 16:25

  РИОСВ – Бургас извърши проверки по плажната ивица на Приморско, Несебър, Ахелой и на плажа Алепу след сигнали на граждани за наличие на мазутни топчета. Инспекцията установи наличие на т.нар. катранени топчета и издаде предписание към концесионерите за почистване на плажовете. РИОСВ отправи питане до „Морска администрация“ Бургас...

 • РИОСВ – Русе обяви конкурс за лого на биосферен парк „Сребърна“

  03 юли 2018 | 11:36

  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ) обяви два национални конкурса във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO. Те са за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк &bd...

 • Басейновата дирекция в Пловдив съдейства на институциите за осигуряване на проводимостта на реките

  01 юли 2018 | 13:41

  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) - Пловдив съдейства на областните и общински администрации и други компетентни институции при предприемане на действия по намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията. С приоритет се издават необходимите разрешителни и становища за почистване на речните легла, ...

 • Актуализирани са площите на защитена местност „Вая“ и природна забележителност „Блатото Алепу“

  29 юни 2018 | 14:41

  Две защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии са актуализирани въз основа на по-точни замервания. Площта  на защитена местност „Вая” в землището на Бургас, община Бургас от 3793,54 дка се актуализира на 3794,365 дка, със Заповед № РД-237/26.04.2018 на министъра на околната среда и водите. Площта  на прир...

 • РИОСВ – Стара Загора реагира на сигнал за безпомощни щъркелчета

  29 юни 2018 | 12:02

  Експертите на РИОСВ – Стара Загора незабавно се отзоваха на сигнал за бедстващи 3 млади птици от вида Бял щъркел в село Тулово, община Мъглиж. От силната буря в следобедните часове, гнездото се е разцепило на две, а малките птици падат на намиращата се под него ограда на частен имот. При извършения оглед се установи, че едно от малките е със...

 • Беседи за Дунав с деца от летните занимални организира РИОСВ – Велико Търново

  29 юни 2018 | 10:38

  Поводът за срещите е отбелязването на Деня на река Дунав – 29 юни. Днес посещението е при деца от лятна занималня „Алианс“, а следващата седмица – на занималня „Интелекти“. Децата ще получат информация за река Дунав, нейното международно значение, състоянието и и мерки за нейното опазване. Ще бъдат представени ха...

 • Деца спасиха костенурка от защитен вид

  28 юни 2018 | 16:09

  Децата от група „Таралежче“ в детска градина „Звездица-Зорница“ в Бургас днес намериха и спасиха малка сухоземна костенурка в двора на детската градина. От детското заведение сигнализираха в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас. След като установиха, че е в добро състояние и без нараняван...

 • РИОСВ подкрепи предложение за обявяване на нова защитена местност край Велико Търново

  26 юни 2018 | 10:43

  РИОСВ – Велико Търново изпрати положително становище в Министерство на околната среда и водите по постъпило предложение за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Горно поречие на река Негованка (Горния Боаз)“, в землищата на селата Ново село и Емен, община Велико Търново. Предложението за обявяване на нова ЗМ е на кмета на Ново сел...

 • РИОСВ – Смолян провери две от находищата на Родопски крем

  25 юни 2018 | 11:42

  Две от находищата на Родопски крем  (Lilium rhodopaeum Delip.)  в Родопите – защитената местност Ливадите в с. Сивино и местността Кичик кая в землището на  Рудозем, провериха експертите от РИОСВ – Смолян.  Установено беше, че популацията на защитеното растение е стабилна, но след падналите през юни градушки има екзе...