Регионални новини

 • Басейнова дирекция – Варна провери сигнал за източване на водите на язовир Дибич

  04 ноември 2020 | 13:32

  Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) - Варна, извършиха проверка на място по сигнал за източване на водите на  яз. Дибич в землището на с. Дибич, общ. Шумен. Язовирът не е в списъка на комплексните и значими язовири за питейно-битови нужди, наблюдавани от МОСВ. Не е включен и в списъка за ползването на язовири...

 • РИОСВ – Пловдив с най-строги мерки срещу биоцентралата в Труд

  31 октомври 2020 | 19:39

                              Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) предприе незабавни строги действия срещу биоцентралата в с. Труд, след като установи грубо погазване на Заповедта за принудителното й спира...

 • Биоцентралата в село Труд е в процес на безопасно извеждане от режим на работа

  28 октомври 2020 | 17:15

  На 12 октомври тази година на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух със своя заповед директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) наложи принудителна административна мярка (ПАМ) на оператора „Билд инвест сит“ ООД, с която се спира дейността на биоцентралата в село Труд, ...

 • РИОСВ - Шумен извърши проверка по сигнал за изгаряне на гуми и неприятна миризма

  20 октомври 2020 | 13:43

  Експерти на РИОСВ - Шумен извършиха незабавна проверка по сигнал за горене на гуми и неприятна миризма с черен дим от птицеферма в посока с. Подгорица, община Търговище. На място беше констатирано горене на отоплителни уреди в две от халетата на инсталация за интензивно отглеждане на птици, а изпускащите устройства отделяха пушек в жълто-кафяв цвя...

 • РИОСВ – Велико Търново провери сигнал за умряла риба в река Златаришка

  15 октомври 2020 | 13:41

  Експерти на РИОСВ – Велико Търново и представител на БДДР-Плевен извършиха проверка на 12.10.2020 г. по сигнал чрез тел. 112 за умряла риба в р. Златаришка при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Направен е оглед на р. Еленска преди и след площадката на млекопреработвателното предприятие в гр. Елена, стопанисвано от &bdq...

 • Басейнова дирекция – Варна и РИОСВ – Бургас проверяват сигнал за мъртва риба в яз. „Крива круша 1“  край Черноморец

  23 септември 2020 | 14:08

  Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) - Варна, РИОСВ – Бургас и Регионална лаборатория – Бургас проверяват сигнал за мъртва риба в язовир „Крива круша 1“ в землището на Черноморец, общ. Созопол. Резултатите от първичния анализ показват понижение на кислородното съдържание и високи концентрации на амониев ...

 • Преустановено е замърсяването на Варненското езеро с отпадъчни води от КПС „Аспарухово“

  18 септември 2020 | 15:21

  РИОСВ-Варна днес извърши проверка в Канално-помпена станция (КПС) „Аспарухово“ по молба на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД. При проверката е установено, че в станцията е възстановен нормалният режим на работа и отпадъчните води се транспортират от КПС „Аспарухово“ до КПС „Запад“ посредством т...

 • РИОСВ - Бургас извърши проверка по сигнал за преминаване на джипове през река Велека

  23 август 2020 | 19:06

  РИОСВ - Бургас със съдействието на служители на Териториално поделение Държавно ловно стопанство (ТП ДЛС) Граматиково извършиха проверка в мeстността „Тракийския лагер” на територията на Природен парк „Странджа” след публикуван на 22.08.2020 г. в социалните мрежи и медиите видеоклип с преминаващи през река Велека 5 високопро...

 • Проверка на РИОСВ – Враца не констатира замърсяване на река Скът при село Оходен

  21 август 2020 | 11:06

  Експерти от РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал за замърсяване на река Скът при с. Оходен. При огледа на място от служителите на екоинспекцията е констатирано, че реката е видимо чиста без следи от замърсяване и в нея плуват пасажи от малки риби. От Регионална лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда в ...

 • Разчистиха отпадъците от площадката в Попово

  20 август 2020 | 16:43
  Разчистиха отпадъците от площадката в Попово - 01

  След едногодишни последователни мерки и изисквания от страна на РИОСВ – Шумен площадката за отпадъци в град Попово е освободена от натрупаните бали с битови отпадъци. При упражнявания от инспекцията периодичен контрол на място след оглед е констатирано, че площадката е почистена, а съхраняваните там бали са транспортирани до депо за обезврежд...

 • Спасен е щъркел в село Борован

  20 август 2020 | 16:38
  Спасен е щъркел в село Борован - 01

  Експерти от РИОСВ – Враца провериха сигнал за Бял щъркел (C.Ciconia) в безпомощно състояние в с. Борован. При проверка на място е установено, че птицата няма видими наранявания, но не може да лети, поради което е изпратена във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ – гр. София.   Белият щъркел е защитен вид на...

 • Басейнова дирекция "Черноморски район" провери сигнал за незаконно водовземане от река Врана

  19 август 2020 | 16:02

  На 17.08.2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Областна администрация - Търговище провериха сигнал за незаконно водовземане  от  десния приток на река Врана, подаден от кмета на с. Осен чрез областния управител на област Търговище. При проверката е извършен оглед на р. Калайджидере в землището на...