Регионални новини

 • РИОСВ-Пловдив провери сигнал за миризми в Стамболийски

  31 май 2021 | 16:44

  Днес, 31 май 2021 г., преди обяд в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) е постъпил сигнал за миризма, разпространяваща се от варели в района на гарата на Стамболийски. По нареждане на директора на инспекцията е сформиран екип с представители на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория &nd...

 • РИОСВ-София провери незаконни сметища в район Банкя

  26 май 2021 | 13:58
  РИОСВ-София провери незаконни сметища в район Банкя - 01

  РИОСВ-София извърши извънредна проверка на терени, представляващи обработваеми земеделски земи в землището на местност Вердикал, гр. Банкя. При извършената инспекция се констатира, че в имоти разположени по протежение на два полски пътя са налични множество локални замърсявания с отпадъци от бита, опаковки, строителни, биоразградими и части от изле...

 • Договор за 4,5 млн. лв. към МОСВ не е изпълнен

  26 май 2021 | 13:21
  Договор за 4,5 млн. лв. към МОСВ не е изпълнен - 01

  На 29 май 2019 г. е бил сключен договор за създаване на система за управление на водите  в басейна на р. Искър, като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време на стойност от 4,45 млн. лв без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 420 календарни дни. В края на тази седмица ще се навършат две години от сключването ...

 • Експерти от РИОСВ – Велико Търново се отзоваха на сигнал за паднал от гнездото малък щъркел

  25 май 2021 | 14:31
  Експерти от РИОСВ – Велико Търново се отзоваха на сигнал за паднал от гнездото малък щъркел - 01

  Експерти от РИОСВ – Велико Търново се отзоваха на сигнал за паднал от гнездото малък екземпляр от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia) в село Дичин, община Велико Търново. Състояние му е добро и е изпратен за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Белият щъркел е защитен вид съгласно Закона за биологичното разноо...

 • Излюпиха се първите малки на къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна“

  13 април 2021 | 13:40
  Излюпиха се първите малки на къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна“ - 01

  Гнездовите двойки къдроглави пеликани, които първи загнездиха през настоящия сезон, се сдобиха с поколение. Малките са се излюпили на две от общо четирите дървени наколни платформи, разположени в северната част на традиционното гнездилище. Останалите двойки, които първоначално загнездиха върху тръстиковите масиви около наколните платформи,  п...

 • РИОСВ - Смолян провери сигнали за щети от мечка

  16 март 2021 | 15:19

  В неделя (14 март)  групата за бързо реагиране към РИОСВ - Смолян провери първите  за годината сигнали за щети от кафява мечка в землището на село Триград, община Девин и село Чокманово, община Смолян.  При оглед  в местност „Краево“, землище на село Триград, са открити две овце и една крава. По-късно през деня е про...

 • Започна разможителният период на пеликаните в резервата „Сребърна“

  23 февруари 2021 | 11:22
  Започна разможителният период на пеликаните в резервата „Сребърна“ - 01

  Започна размножителният  период в колонията на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) на територията на  Поддържан резерват „Сребърна“. В момента около 50 двойки от защитените птици са изградили гнезда на четири наколни платформи и тръстиковите масиви около тях в  традиционното гнездилище, намиращо се в централното вод...

 • По разпореждане на министър Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка за замърсяване край с. Маломир

  15 февруари 2021 | 15:38
  По разпореждане на министър Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка за замърсяване край с. Маломир - 01

  По разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка по последващ контрол на незаконно сметище в с. Маломир. Проверката е по публикация за заровени и покрити с пръст отпадъци. При огледа на терена, който попада в защитена зона „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена ...

 • Открита е модерна компостираща инсталация в община Марица

  14 януари 2021 | 16:01
  Открита е модерна компостираща инсталация в община Марица - 01

  Със заключителна пресконференция и официална церемония по откриването в село Ясно поле днес бе отбелязана успешната реализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и б...

 • Залесени са 217,1 дка горски площи в резервата „Сребърна“

  13 януари 2021 | 12:48
  Залесени са 217,1 дка горски площи в резервата „Сребърна“ - 01

  В границите на поддържан резерват „Сребърна“, в края на миналата година, са залесени горски територии на обща площ 217,1 дка. С тези лесовъдски дейности приключва изпълняваният от РИОСВ – Русе  проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ - „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с к...

 • Започва рекултивация на закритото депо за битови отпадъци на община Чирпан

  30 декември 2020 | 15:00
  Започва рекултивация на закритото депо за битови отпадъци на община Чирпан - 01

  Директорът на РИОСВ-Стара Загора Злати Христов днес участва в първа копка на изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. На събитието присъстваха кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов, като домакин, Областният управител на Стара Загора Гергана Микова и депутат...

 • Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска

  10 декември 2020 | 14:28

    Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха по сигнал на жител от град Каспичан водите на река Провадийска. Според сигнала, от тръбата на Рока България АД, заустващо отпадъчни води, се излива течност със зелен цвят, като в точката на заустване се е образувало петн...