Регионални новини

 • Разчистиха отпадъците от площадката в Попово

  20 август 2020 | 16:43
  Разчистиха отпадъците от площадката в Попово - 01

  След едногодишни последователни мерки и изисквания от страна на РИОСВ – Шумен площадката за отпадъци в град Попово е освободена от натрупаните бали с битови отпадъци. При упражнявания от инспекцията периодичен контрол на място след оглед е констатирано, че площадката е почистена, а съхраняваните там бали са транспортирани до депо за обезврежд...

 • Спасен е щъркел в село Борован

  20 август 2020 | 16:38
  Спасен е щъркел в село Борован - 01

  Експерти от РИОСВ – Враца провериха сигнал за Бял щъркел (C.Ciconia) в безпомощно състояние в с. Борован. При проверка на място е установено, че птицата няма видими наранявания, но не може да лети, поради което е изпратена във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ – гр. София.   Белият щъркел е защитен вид на...

 • Басейнова дирекция "Черноморски район" провери сигнал за незаконно водовземане от река Врана

  19 август 2020 | 16:02

  На 17.08.2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Областна администрация - Търговище провериха сигнал за незаконно водовземане  от  десния приток на река Врана, подаден от кмета на с. Осен чрез областния управител на област Търговище. При проверката е извършен оглед на р. Калайджидере в землището на...

 • Откритият в парк „Пирин“ стар боеприпас е обезвреден

  19 август 2020 | 10:15
  Откритият в парк „Пирин“ стар боеприпас е обезвреден - 01

  Органите на МВР, на Министерство на отбраната и служители на Дирекция „НП Пирин“ към МОСВ обезвредиха стар боеприпас, открит в района на местността „Малък Казан“ на 17 август. Обезвреждането беше извършено при спазване на всички мерки за безопасност. Отпада  забраната за  преминаването по туристически маршрут номе...

 • Проверен е сигнал за наличие на мъртва риба в Камчия в района на с. Ивански

  14 август 2020 | 16:39

  Днес експерти на РИОСВ - Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към ИАОС провериха сигнал за наличие на мъртва риба в р. Камчия, подаден чрез тел. 112 от кмета на с. Ивански, общ. Шумен, който също присъства на проверката.  За анализ са взети две проби от водите на реката. Първата е от...

 • Експерти от РИОСВ - Враца спасиха три щъркела

  30 юли 2020 | 12:26

  През изминалите дни експерти от РИОСВ - Враца се отзоваха на три сигнала за бедстващи птици от вида Бял щъркел. Първата птица, която експертите спасиха, е забелязана от местни жители на село Власатица. Щъркелът, който е млад екземпляр, е открит в жизнено, видимо добро общо състояние, но с дефект в едното крило. Още една птица в безпомощно състояни...

 • Значителни превишения на нормите за състоянието на водите са установени от проби на заустване на “Неохим“ АД

  29 юли 2020 | 19:28

    Взетите вчера проби „В точката на заустване на Северния колектор на „Неохим“ АД в река Марица са установени значителни превишения на Индивидуалните емисионни ограничения по Комплексно разрешително № 8- Н1/2015 г. Превишенията по показателите са по показатели: азот нитритен - около 358 пъти, азот нитратен - около 10 пъти, а...

 • Служители на Национален парк „Пирин” участваха в среща по пилотен проект за изследване на пеперуди в България

  27 юли 2020 | 11:06

  На 19.07.2020 г. в Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин” в гр. Банско се проведе среща по пилотен проект ABLE (Assessing ButterfLies in Europe), финансиран от Дирекцията по околната среда на Европейския съюз. Проектът беше представен от Здравко Колев, биолог и национален координатор на българската мрежа за монито...

 • Установени са отклонения в четирите водни проби на „оводнената територия“ в шуменския квартал Дивдядово

  24 юли 2020 | 14:46

  Резултатите от анализа на четири от петте водни проби от повърхностни води при „оводнената територия“ на кв. Дивдядово, взети по заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, сочат наличие на органично замърсяване с изключение на тези от дерето, захранващо яз. Соара. Припомняме, че извършеното пробовземане е направено по...

 • Девет животни спасиха от РИОСВ – Пловдив през почивните дни

  13 юли 2020 | 17:06
  Девет животни спасиха от РИОСВ – Пловдив през почивните дни - 01

  Пет екземпляра от защитени видове съгласно Закона за биологичното разнообразие спаси Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) през почивните дни. Освен тях експертите са се погрижили и за още 4 диви птици. Това стана възможно след сигнали, получени на „зеления телефон“ на институцията от загриж...

 • Десет малки птички са спасени с помощта на експертите от РИОСВ-Шумен

  13 юли 2020 | 16:57

  Три малки Черни бързолетчета бяха донесени днес в РИОСВ-Шумен. Те са намерени на ул. „Северна“ в града. Пернатите нямат видими външни наранявания, но са все още много малки и в невъзможност да летят. Едното от птичетата е с установен проблем на дясното крило, но в добро общо състояние. С тях, за повече от седмица, спасените и донесени в...

 • Не е констатирано замърсяване на въздуха след пожара на площадка за третиране на пластмасови отпадъци в Средец

  08 юли 2020 | 10:38

  След възникване на пожар на 07.07.2020 г. на площадка за третиране на пластмасови отпадъци, стопанисвана от „Велес Пласт“ ЕООД, екип на РИОСВ-Бургас съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха имисионни замервания за качеството на атмосферния въздух. Замерванията са проведени с мобилен апарат GASMET в две точки - ...