РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове

28 септември 2023 | 10:19
  • РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове - 01
  • РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове - 2
  • РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове - 3
  • РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове - 4
  • РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове - 5
  • РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове - 6

РИОСВ-Бургас установи незаконно притежание и отглеждане на птици от защитени видове

 

Експерти на РИОСВ  - Бургас съвместно със служители на ОД на МВР - Бургас установиха незаконно притежание и отглеждане на птици в частен дом в кв. „Победа“, Бургас. Екземплярите са от защитени видове по Закона за биологичното разнообразие,.

На притежателя е съставен акт за установеното административно нарушение. 

Иззети са 27 птици от вида Щиглец, 24 от Обикновено конопарче и 24 кафеза, в които са отглеждани птиците.

Защитените екземпляри бяха маркирани от орнитолог към Българска академия на науките и освободени в природата в района на Атанасовско езеро.