РИОСВ – Смолян провери 18 сигнала за щети от мечки от началото на месец септември

12 септември 2023 | 13:00

От началото на месец  септември, експерти от  РИОСВ – Смолян се отзоваха на общо 18 сигнала за набези от Kафява мечка. При 17 от извършените проверки, са установени щети върху селскостопанско имущество (селскостопански животни,  пчелин и насаждение от арония). 7 от нанесените щети са в териториалния обхват на ТП „ДГС – Славейно“ , 4 в ТП „ДГС – Смилян“ , 3 на територията на ТП „ДГС – Смолян“ и по една на територията на стопанствата  Михалково, Девин и Златоград. При един от сигналите,  е установено присъствие на защитения вид, без нанесени материални щети.

Във връзка със зачестилите сигнали за нападения на вида върху селскостопанско имущество, РИОСВ – Смолян припомня, че при установяване на щета,  от собствениците следва да бъде подаден сигнал или жалба към горското или ловно стопанство, на чиято територия е регистрирано нападението. За всички постъпили сигнали, на основание Заповед на директора на РДГ Смолян, се свиква комисия за констатиране и оценка на щетите.  Всички постъпили сигнали се проверяват своевременно, дори и през почивни дни, като за всички доказани щети, от РИОСВ – Смолян се изготвят предложения за обезщетяване на собствениците.

Като превантивни мерки за недопускане на нападения от мечки над селскостопанско имущество, еко инспекцията съветва  пашата да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.