Над 2200 участници се включиха в първия Национален конкурс „Знания за Натура 2000“

17 януари 2023 | 09:00

 

Над 2200 участници се включиха в първия Национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“, като 537 от тях са отговорили правилно и на 10-те въпроса от куиза. Цвета Тодорова от Плевен спечели лаптоп, Стоян Войников смартфон, а Николета Дюлгерова фотоапарат.

Онлайн конкурсът е първият от общо 3-те национални конкурса, чиято цел е да подкрепи и затвърди знанията на широката общественост и заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. Лаптоп, смартофон и фотоапарат са националните награди съответно за 1-во, 2-ро и 3-то място. Областните победители спечелиха 28 таблета, а 34 пауърбанки за зареждане на различни устройства бяха раздадени като утешителните награди.

Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите проведе първия Национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“. Дейността е част от проект BG16M1OP002-3.006-0001 “Знания за Натура 2000“, който се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

 

Повече за конкурса „Знания за Натура 2000“ можете да прочетете на https://natura2000.bg/znania-za-natura-2000/