Категории
Въздух

Полезна информация

НОВО Информация за дистрибутори и/или ползватели на вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС) за лабораторни и аналитични цели Наръчник за лаборатории и доставчици на ВНОС за лабораторни и аналитични употреби, публикуван м.януари 2017г., може да откриете на следния електронен адрес: https://circabc.europa.eu/w/browse/e36f27d0-890d-4e8f-8dec-3b1a468c07e4