Категории
Превантивна дейност

Трансгранични процедури по ОВОС, в които България е страна на произход