Категории
Превантивна дейност

Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония

– Писмо на Министерство на околната среда и водите на Република България до Република Северна Македония, с което уведомява за инвестиционното предложение, с приложена нотификация съглaсно чл. 3 на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст.

Отговор на Министерството на околната среда и пространствено планиране на Република Северна Македония (не е заявен интерес за участие).