Категории
Превантивна дейност

Законодателство

Специфични митнически кодове по Хармонизираната Номенклатура за PIC химикали

PIC циркуляр на Ротердамската конвенция с отговорите на страните по конвенцията за химикали в процедура по предварително обосновано съгласие за внос