Категории
Превантивна дейност

Химикалите в нашия живот (информация за потребителите)

Актуално: Разяснения на ЕК относно ограничаване на умишлено добавени към продуктите пластмасови микрочастици във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2023/2055 на Комисията за ограничаване на синтетичните полимерни микрочастици в самостоятелен вид или умишлено добавени в смеси (вкл. за блясък в бои, мастила, козметични продукти, облекла, завеси, коледни декорации, шапки за парти, брокат и др.).

Актуални теми свързани с химикалите

Национален профил за управление на химични вещества и смеси в Република България

Разходете се в къщата на Хана, за да откриете скритите опасности. (на англ. език)

People and perspectives

 

 

 

 

Публикувано е кратко ръководство относно "Съвети за потребители на химикали на работното място". Ръководството дава насоки как да се извлече най-добра полза от информацията, която потребителите  на химикали на работното място получават за класификацията и етикетирането. (налично на англ. език)

ЕСНА промени начина на представяне на данните за химикалите на своята интернет страница. Информацията за около 120 000 вещества е бъде структурирана на три нива: Информационни карти (InfoCard), Кратък профил с по-подробна информация и Пълен източник на данни. Най-интересен е компонентът Infocard, който предоставя резюме на ключова информация/свойства за веществата на достъпен английски език. Много полезен е напр. за работници и потребители надолу по веригата, както и за крайни потребители. Повече информация; Прессъобщение; Видео - онлайн брифинг

 

Инициатива на производителите на детергенти за популяризиране на безопасната употреба на капсули с течен перилен препарат в Европа.

Полезна и интересна информация за химичните вещества, публикувана на страницата на Европейската агенция по химикали (на български език).

Съвети за работници, боравещи с опасни химични вещества.


ВИДЕО

По-безопасен живот в Европа

Цената, която плащаш