Категории
Превантивна дейност

Конвенции

Устойчиво управление на химикалите и отпадъците след 2020 г. 

Цел на новия инструмент за устойчиво управление на химикалите и отпадъците след 2020 г. (SMCW): правителствата, международните организации, промишлеността и частният сектор, гражданското общество, научната и академичната общност и всички други заинтересовани страни и сектори да засилят и да дадат приоритет на усилията за добро управление на химикалите и отпадъците за постигане на цел 12.4 от Програмата до 2030 г.: