Категории
Превантивна дейност

Решения по ЕО за 2015 г.

 • Решение № ЕО-9/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:26

  Съобщение за Решение № ЕО-9/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво...

 • Решение № ЕО-8/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:25

  Съобщение за Решение № ЕО-8/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект: Междус...

 • Решение № ЕО-7/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:24

  Съобщение за Решение № ЕО-7/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура&...

 • Решение № ЕО-6/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:23

  Съобщение за Решение № ЕО-6/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обе...

 • Решение № 117/16.06.2015 г.

  24 юли 2018 | 14:22

  Съобщение за Решение № 117/16.06.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реви...

 • Решение № ЕО-5/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:21

  Съобщение  за Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ревизиран вариант на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 ...

 • Решение № 80/16.04.2015 г.

  24 юли 2018 | 14:21

  Съобщение за Решение № 80/16.04.2015 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО-12/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оце...

 • Решение № 67/25.03.2015 г.

  24 юли 2018 | 14:19

  Съобщение за Решение № 67/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-3/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Прогр...

 • Решение № 56/25.03.2015 г.

  24 юли 2018 | 14:19

  Съобщение за Решение № 56/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ) за ...

 • Решение № ЕО-4/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:17

  Съобщение за Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парц...

 • Решение № ЕО-3/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:16

  Съобщение за Решение № ЕО-3/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседс...

 • Решение № ЕО-2/2015 г.

  24 юли 2018 | 13:32

  Съобщение за Решение № ЕО-2/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Об...