Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-2/2015 г.

24 юли 2018 | 13:32
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на Път І-1, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /04.03.2015 г./