Категории
Превантивна дейност

Актуално

Разработват се критерии за екомаркировката на ЕС за финансови продукти.

Преразглеждат се критериите за екомаркировката на ЕС за козметични продукти.

Разработват се критерии за екомаркировката на ЕС за фотоволтаични панели.

Заинтересовани страни, които желят да вземат участие в разработването на критериите, могат да се свържат директно с JRC чрез контактите, посочени на интернет-страницата на института или чрез МОСВ, г-жа Надежда Христова, n.hristova@moew.government.bg, тел.: 02 940 63 58.

 

 


 

 

Готови ли сте за промяна? 27ми септември  - Световен ден на туризма

 


 

https://www.youtube.com/watch?v=ERqzGcQgcLc&feature=youtu.be

 


http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17785

Изминаха 25 години от създаването на схемата за екомаркировка на ЕС, която предоставя на потребителите по-здравословен, по-безопасен, по-устойчив и свеж начин на живот.

Честит празник и на българските производители на продукти с екомаркировката на ЕС!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------