Категории
Превантивна дейност

OECD

База данни на OECD за химични вещества

Глобалният Портал с Информация за Химичните Вещества (eChemPortal) предоставя възможност за:

  • Свободен обществен достъп
  • Търсене по наименование на химичното вещество и по CAS номер
  • Достъп до информация за ефектите върху здравето и околната среда

eChemPortal е едно постижение на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD) осъществено със съдействието на Европейската Комисия, Съединените щати, Япония, Канада, Световната здравна организация (WHO), Международната програма по химическа безопасност (IPCS), Програмата по околна среда на Обединените нации (UNEP), Бизнес и Индустриален Консултативен Комитет (BIAC), Съвета на Международните Асоциации по Химикали (ICCA) и неправителствени организации по околна среда.

eChemPortal е Интегриран интернет достъп (Internet Gateway) до информация за свойствата, опасностите и рисковете от химичните вещества. Това е една интегрирана система, която позволява на потребителите едновременно да търсят разнообразни бази данни, изготвени от правителствени програми за преглед на химичните вещества по целия свят.

Целта на eChemPortal е:

  • Да се създаде база данни за свойствата на съществуващите химични вещества, която да е общодостъпна и безплатна.
  • Да се даде възможност тази информация да се използва бързо и ефективно.
  • Да се даде възможност тази информация да се обменя между страните.

За повече информация се свържете с OECD на e-mail: eChemPortal@oecd.org

eChemPortal е важна стъпка, свързана с предоставяне на възможност за обществен достъп до базата данни за химичните вещества.